Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat

Začíná advent

27.11.2005


Na začátku mše svaté žehná otec Marek adventní věnce

   Více...

Květná neděle 2005

20.03.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce


Svěcení velikonočních kočiček

   Více...

Slavnost Narorození Páně 2004

24.12.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

První svaté přijímání 2004

20.06.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce


Modlitba nad dary

   Více...

Pouť národů do Mariazell

22.05.2004, Mariazell, Rakousko

Motto poutě: "Kristus - naděje Evropy"

Ve dnech 21.-23.května 2004 byly završeny středoevropské katolické dny poutí do rakouského městečka Mariazell. Mezi věřícími nechyběli ani zástupci naší farnosti, kteří pro vás připravili krátkou fotoreportáž.


Z promluvy vídeňského arcibiskupa kardinála Christopha Schönborna při poutní bohoslužbě v Mariazell

„Putujeme k Matce milosrdenství", zpívá se v jedné staré poutní písni. Nikdy předtím neputovalo tolik poutníků najednou sem k Matce Boží do Mariazell.    Více...


Popeleční středa 2004

25.02.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Popeleční středou začala liturgická doba postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově.


Otec Marek označuje věřící popelem.

   Více...

Narození Páně 2003

25.12.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Při půlnoční mši svaté o Slavnosti Narození Páně (v noci) jsme si s radostí připomněli zrození našeho Spasitele. Mši sv. sloužil Otec Marek.


Půlnoční mše svatá o Slavnosti Narození Páně.

   Více...

Svátek sv. Jakuba Staršího 2003

27.07.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Při dnešní slavnostní nedělní mši svaté jsme slavili páteční svátek sv. Jakuba Staršího, patrona našeho kostela a vůbec celé farnosti. Slavnost volně navázala na sobotní Jakubské krojované hody.


Na svátek sv. Jakuba přichází tradičně na mši svatou mládež v krojích.

   Více...

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 2003

05.07.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

V sobotu odpoledne jsme si při mši svaté připomněli slovanské věrozvěsty svatého Cyrila a Metoděje.


P. Marek Hlávka slouží mši svatou. Přisluhuje ministrant Vojtěch Krystek.

   Více...

Květná neděle 2003

13.04.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Slavnostní mši svatou na Květnou neděli sloužil společně s Otcem Markem také nový kněz v naší farnosti P. František Šrámek, který přišel do Veverské Bítýšky na odpočinek. Odpoledne zazpíval posílený sbor mladých rockové pašije Ecce Homo. Po koncertu následovala velikonoční svatá zpověď.


Mše svatá byla zahájena setkáním věřících před kostelem.

   Více...

Svatý Štěpán 2002

26.12.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Na svátek sv. Štěpána jsme se při dopolední mši svaté setkali s P. Karlem Orlitou, který přijel na prázdniny z Říma. Odpoledne sbor mladých zazpíval zhudebněný příběh o narození Krista.


Mši svatou slouží P. Karel Orlita.

   Více...

Narození Páně 2002

25.12.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Slavnost Narození Páně (ve dne) byla pěkně prožita při mši svaté, kterou sloužil Otec Marek.


Začíná bohoslužba oběti. Po přinesení darů věřícími kněz okuřuje obětní stůl.

   Více...

Habemus Patrem

21.07.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Při nedělní mši svaté oznámil P. Vladimír Langer jméno nového faráře ve Veverské Bítýšce. Po Mons. Stanislavu Vídenském, který zemřel letos v březnu, se jím stane P. Marek Hlávka, dosavadní vícerektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě. Do svého úřadu byl ustanoven k 1. září, kromě bítýšské farnosti bude jako excurrendo administrátor spravovat farnost Lažánky.

P. ThLic. Marek Hlávka se narodil 3.8.1964 v Brně. Na kněze byl vysvěcen v Brně 30.6.1990. Od 1.8.1990 byl kaplanem ve Žďáře nad Sázavou, od 1.    Více...


Nedělní mše

21.07.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Dnešní nedělní mše svatá nebyla ničím výjimečná. Snad přece. Duchovní správce naší farnosti P. Mgr. Vladimír Langer, farář v Čebíně, v ní oznámil, že novým farářem ve Veverské Bítýšce bude od 1. září P. ThLic. Marek Hlávka, dosavadní vícerektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě.


P. Vladimír Langer slouží mši svatou


Rozloučení s Mons. Stanislavem Vídenským

02.04.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Rozloučení s Mons. Stanislavem Vídenským 02.04.2002 Veverská Bítýška

Dnes, na svátek sv. Františka z Pauly, jsme se rozloučili s naším Otcem Stanislavem Vídenským, farářem ve Veverské Bítýšce. Pohřební mše svatá v chrámu sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce začala v 15 hod. Obřad vedl biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. Spolu s Otcem biskupem při mši koncelebrovalo asi šedesát kněží. Mezi nimi byli např. bývalí spolužáci Otce Stanislava z brněnského alumnátu P. Jan Pavlík SJ, P. Stanislav Pravec, P.    Více...


Na Bílou sobotu

30.03.2002, Veverská Bítýška

Bílá sobota byla dnem, kdy jsme velikonoční vigilií slavili Zmrtvýchvstání Páně. Mši svatou sloužil Otec Karel Orlita, který přijel na svátky ze studií v Římě.

Kristus vstal z mrtvých! Aleluja.


Sobotní den byl ve Veverské Bítýšce velmi hezký. Pohled na školu.

   Více...

Oznámení úmrtí Otce Stanislava

27.03.2002, Veverská Bítýška

Bylo vydáno oznámení o úmrtí Mons. Stanislava Vídenského, kaplana Jeho Svatosti a faráře ve Veverské Bítýšce. Otec Stanislav zemřel na Květnou neděli 24.3.2002. Rozloučení se uskuteční 2.4.2002 v kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce a poté budou tělesné ostatky Mons. Vídenského uloženy na místním hřbitově.


Oznámení o úmrtí Mons. Stanislava Vídenského

   Více...

Květná neděle a Ecce homo

24.03.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Letošní Květnou neděli předznamenala smutná zpráva o úmrtí veverskobítýšského faráře Mons. Stanislava Vídenského. Otec Stanislav zemřel na počátku dne po dlouhé těžké nemoci. Mši svatou sloužil P. Karel Orlita. Odpoledne spojený sbor mladých z Veverské Bítýšky a Moravských Knínic pod vedením Jana Klusáka a Michala Silnici zpíval v kostele pašije Ecce homo od Pavla Hladkého.

   Více...

Odešel dobrý pastýř

24.03.2002, Veverská Bítýška

Mons. Stanislav Vídenský, * 8.11.1919 – † 24.3.2002

Pán dnes v brzkých ranních hodinách povolal k sobě svého služebníka Stanislava, faráře ve Veverské Bítýšce. Otec Stanislav nám byl vždy dobrým pastýřem, pečlivým hospodářem. Modleme se za jeho duši, věříme, že se bude spolu s Pánem podílet na věčné velikonoční radosti. Ať odpočívá v pokoji!

   Více...

Římští studenti

04.03.2002, Řím

V Římě se sešli naši bývalí farníci, Otec Karel Orlita a bratr řádu svatého Františka z Pauly Pavel Pacek. Zatímco paulán Pavel Pacek prostřednictvím svého řádu studuje v Římě třetím rokem bohosloví na Papežské Lateránské univerzitě, P. Karel Orlita prvním rokem prohlubuje své vzdělání studiem církevního práva na téže univerzitě.


„Římští studenti“, zleva P. Karel Orlita, Pavel Pacek OM

   Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.