Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Záměr poskytnout ubytování uprchlíkům z Ukrajiny

13.03.2022
2. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 15,5-12.17-18; ž. Žl 27; 2. čt. Flp 3,17-4,1; evang. Lk 9,28b-36;

Naše farnosti již pomáhaly obětem války. V době 1. světové války žili na území našich farností Italové násilně vystěhovaní z okolí Tridentu, aby "snad" nepomáhali italské armádě. V matrikách jsou vedeni jako uprchlíci, ale byli nuceně přesídleni. Narodili se zde jejich děti, jsou zde pohřbeni jejich zemřelí. Bylo jim zde zima a trpěli depresemi. Podle jejich svědectví byli šťastni, že s nimi byl jejich farář a udržoval jejich společenství.

V pátek jsem mluvil s ředitelem Diecézní charity, nabídnuté ubytovací kapacity v diecézi byly vyčerpány. Charita hledá další. Rád bych, aby se farnost spojila s Diecézní charitou a pomohla, ale chci, abyste se k tomu vyjádřili i vy. E–mailem vám přišel dotazník pro zjištění možností pomoci. Používám „Covidové adresy“ – jeden dopis do rodiny, předejte si jej a zapojte i ty co nemají e-mail. Dotazník obsahuje otázky na finance hned, a potom každý měsíc, dále ochotu pomoci s nějakou prací, aktivitou, či darovat nějakou materiální pomoc.

Farnost má prostor pro přijetí 16-ti až 18-ti osob, je to fara v Lažánkách. K dispozici jsou 4 pokoje, tedy můžeme ubytovat 4 rodiny. Bude to náš konkrétní příspěvek ke zmírnění této války. Nebude to jednoduché, pomoc můžeme rozdělit na dvě fáze:

  1/ krátkodobá, adaptace fary, před příjezdem uprchlíků (cca 2 týdny)

  2/ dlouhodobá, postarat se o uprchlíky nejméně do konce kalendářního roku

1/ Co na faře je? Jsou tam postele pro 6 dospělých a 4 děti, dále kuchyň zařízená nábytkem. Co bude potřeba udělat? Vyměnit 2 WC a vodovodní baterie, vyměnit el. ohřívač vody, opravit obklady v koupelně a zateplit jednu stěnu (to se může udělat „za pochodu). Dovybavit kuchyň, ledničkou (spíše dvěma), dále pořídit pračku. Zkontrolovat topení - plynová kamna (7 ks), eventuálně nechat opravit. Vyměnit koberce. Faru uklidit: umýt okna a vyprat záclony. Pořídit lůžkoviny. Uklidit zahradu.

2/ Po příchodu osob poskytnout doprovod na úřady, na nákupy, dovybavit základními věcmi. Pomoci se zorientovat, kde je obchod, kde je lékař, jak to bude se školou. Hlídání dětí. Starost o zahradu, údržbářské práce. Bude potřeba se střídat.

Charita pomůže s právními náležitostmi (smlouvy na bydlení a pod). Náš požadavek na Charitu bude, aby k nám přišli opravdu potřební lidé, matky s dětmi nebo hůře pohyblivé osoby (do pokoje v přízemí).

Finance: Na adaptaci fary bude sbírka v neděli 20. 3. Farnost také přijímá dary v hotovosti, nebo na účet: 239860504/0300. Variabilní symbol: 11 (Jedenáct je popisné číslo fary).

V současné chvíli musíme počítat s tím, že budeme hradit energie (voda, elektřina, plyn) do konce roku. Později možná získáme dotaci, ale to nyní nevíme. Konzultoval jsem toto s odborníky, máme počítat s částkou cca Kč 7.500,- na jednu rodinu za měsíc, v létě o něco méně. Finance budou potřeba průběžně, tedy každý měsíc asi Kč 30.000,-. Bude možné přispívat na výše uvedený účet, nebo v hotovosti. Potřebujeme mít představu, zda je farnost schopna každý měsíc dát dohromady potřebnou sumu. Proto prosím vyplňte v dotazníku i částku, kterou jste eventuálně ochotni přispívat. Kdo jste ochotni pomoci při organizování tohoto náročného úkolu přijďte: ve středu po mši do kostela v Bítýšce nebo ve čtvrtek po mši do kostela v Lažánkách.

Děkuji všem. Otec MarekVýběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Často nám připadá, že Bůh jedná nelogicky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.03.2019, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 15,5-12.17-18; ž. Žl 27; 2. čt. Flp 3,17-4,1; evang. Lk 9,28b-36;

Často nám připadá, že Bůh jedná nelogicky11:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.44 MB]

Bratři a sestry, jak už jsem zmiňoval, hlavní myšlenkou textů, které letos čteme, je smíření, řekli bychom znovusmíření, obnovení vztahů – především mezi člověkem a Bohem. A z tohoto pohledu se máme také dívat, ať už na evangelium, anebo na čtení ze Starého zákona, vůbec na všechny ty texty.    Více...


Abrám byl upřímný a byl ochotný hledat

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.02.2016, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 15,5-12.17-18; ž. Žl 27; 2. čt. Flp 3,17-4,1; evang. Lk 9,28b-36;

Abrám byl upřímný a byl ochotný hledat11:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.63 MB]
Bratři a sestry, chtěl bych se společně s vámi zamyslet nad dnešním prvním čtením. Vystupuje v něm člověk, kterého my známe pod jménem Abrahám, ale tam bylo ještě jméno Abrám. Je to ten stejný člověk, ta stejná osoba, ale zatím v tom vyprávění má jméno, které mu dali jeho rodiče.    Více...

Hospodin je záštita mého života

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.02.2013, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 15,5-12.17-18; ž. Žl 27; 2. čt. Flp 3,17-4,1; evang. Lk 9,28b-36;

Hospodin je záštita mého života11:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.59 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, hlavní myšlenkou, hlavním tématem všech dnešních textů je víra. Jak vypadá moje víra? Je slabá, je silná, je ryzí nebo je něčím zatížená, je nějak pokroucená, anebo je opravdová, skutečná? Tady tuto otázku si zpravidla klademe při nějakých význačných příležitostech, a tuto otázku si položil taky žalmista.    Více...


Vyjdi ven, podívej se na ty věci jinak

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.02.2010, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 15,5-12.17-18; ž. Žl 27; 2. čt. Flp 3,17-4,1; evang. Lk 9,28b-36;

Vyjdi ven, podívej se na ty věci jinak12:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.79 MB]

Když se člověk podívá na hvězdy, tak má v sobě takový majestátní pocit. Někdy ho přepadne bázeň. Mnozí básníci tvořili básně, když se dívali na hvězdnou oblohu. Je velmi známý výrok filosofa Kanta.    Více...


Máme svou vlast v nebi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.03.2007, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 15,5-12.17-18; ž. Žl 27; 2. čt. Flp 3,17-4,1; evang. Lk 9,28b-36;

Máme svou vlast v nebi10:29
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.34 MB]

Bratři a sestry, než začnu mluvit blíže k dnešnímu úryvku z listu Filipanům, tak bych chtěl připomenout aspoň v kostce okolnosti vzniku listu. Apoštol Pavel je ve vězení a Filipy byly první církevní obec, kterou Pavel založil na evropském kontinentu.    Více...


Na hoře Tábor se nespí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.03.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 15,5-12.17-18; ž. Žl 27; 2. čt. Flp 3,17-4,1; evang. Lk 9,28b-36;

Na hoře Tábor se nespí12:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.43 MB]

Já začnu takovou poznámkou. Pokud jste dobře poslouchali první čtení, tak jste si říkali: „To je nějaký divný s tím Abrahámem, že se tam říká Abrám.“ Jedná se skutečně o jednoho a téhož člověka, který se svým původním jménem jmenoval Abrám, a když s ním Bůh uzavřel smlouvu, ve které mu řekl, že mu dá zemi a že ho učiní praotcem velkého národa, tak na znamení té smlouvy mu také změnil jméno na Abrahám.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.