Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Bůh není daleko

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.03.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Bůh není daleko8:03

Bratři a sestry, dnešní starozákonní čtení i dnešní evangelium vlastně podávají jakési praktické návody, jak by se měl chovat člověk, který uznává svou chybu, svou vinu, a chce ji především napravit.

Chtěl bych se společně s vámi krátce zastavit u toho textu z knihy proroka Joela. On je v několika ohledech velmi zajímavý. Prorok Joel je řazen mezi takzvané malé proroky, ale vybočuje z té řady, z té sbírky. Proč? Je to proto, že v té knize není uveden žádný časový údaj, ze kterého by se dalo usoudit, kdy ta knížka byla napsána. Není tam jmenován žádný král, prostě nic. Opravdu nejde to. A ti různí bibličtí badatelé, někteří říkají 600 let před Kristem, někteří 400, někteří 200 let před Kristem.

A vlastně nakonec říkají: „Ale to je jedno.“ Protože myšlenky v té knížečce, ten spis není nijak velký, právě mají obecnou platnost. A zřejmě svatopisec veden Duchem svatým schválně tam nenapsal žádný časový údaj, aby se někdo nedomníval, že ten text platí jenom pro nějakou konkrétní dobu. On platí pro všechny doby. On platí vždycky.

Jediné, co tam je, tak je tam uvedeno, že tu zemi zasáhl vpád kobylek, sarančat. A tedy vlastně to byla pohroma, které i dnes je velmi těžko se postavit. Ty sarančata není možné zahnat, vyplašit nebo něco takového. A víme, když se říká: „Vy jíte jak kobylky,“ že tedy ty sarančata opravdu spasou úplně všechno a potom jde o život. Když přiletí jedno hejno velké nebo víc malých a zničí takhle, spasou celou úrodu, tak jde o život.

A tedy vlastně ta knížka proroka Joela říká, co má dělat člověk, když mu jde o život. Jak se má zachovat, jak má v té situaci reagovat.

My jsme četli z druhé kapitoly tu výzvu: „Nyní praví Hospodin.“ Není uvedený žádný další časový údaj. Tedy prorok chce říct vlastně: „Každý den.“ Každý ten čtenář v každé době, když to bude číst a dojde k tomu „nyní“, tak si má uvědomit: „Aha, to se hodí pro mě. I pro mě to platí. Platí to pro nás všechny a taky pro mě.“

„Obraťte se ke mně celým srdcem.“ Originál říká „navraťte se“. Obrátit se, to vlastně znamená jenom změnit nějaký směr. Ale vrátit se, to je delší proces. To může trvat delší dobu a taky to bude stát víc námahy. Ale prorok říká: „Bůh vám ten čas dá. Bůh na vás nespěchá. Bůh vám umožní tento návrat, i když to bude trvat delší dobu.“

„Obraťte se celým svým srdcem.“ Prorok vyzývá k tomu, aby člověk, když už to dělá, tak aby to dělal pořádně. V žádném případě to nemá být „na oko“, to je potom v tom dalším verši. Ale nemá tam být ani to, že si člověk, jak se říká, nechá nějaká zadní vrátka pootevřená nebo takhle. Má to člověk myslet vážně.

„Roztrhněte svá srdce, ne pouze šaty.“ My tady to gesto známe z filmů, z pašijových filmů a víme, je to i v Písmu svatém, že tedy při tom soudu před veleradou velekněz na Zelený čtvrtek v noci že si roztrhnul šaty, protože prohlásil: „Slyšeli jsme rouhání.“ V těch filmech to bývá, že ten herec si roztrhne opravdu celou tu suknici. Ve skutečnosti si ten velekněz roztrhl šaty asi deset centimetrů pod krkem. Ale i tak to bylo považováno za nejvyšší projev znechucení, nějakého opovržení, prostě nejvyšší projev, že on odsuzuje nějaké chování nebo tak.

A prorok říká: „Nedělejte takováto teatrální gesta. O to tady nejde. Nehrajeme nějaké divadlo. Ale má to být o to víc upřímné a o to víc vnitřní.“

A teď se tam mluví dál o tom, že Bůh je dobrý a Bůh čeká, nabízí. A pokračuje to tím, že jsou tam jmenovány různé stavy a různé věkové skupiny. „Nařiďte půst, svolejte shromáždění. Sezvěte strace, děti, kojence, ženich, nevěsta.“ Svatba je okamžik radosti, kdy se i trošku zapomene na různé starosti „všedního dne“ a ti hosté se tam radují. Ale prorok tady říká, jsou chvíle, kdy naopak je potřeba zapomenout na radost a je potřeba se věnovat těmto věcem, které jsou velmi vážné.

A nakonec se tam říká: „Proč se má mezi národy říkat, kde je ten jejich Bůh?“ Prožíváme velmi vážnou dobu, ve které se takto mnoho lidí ptá: Kde je ten náš Bůh? Kde ji Bože? Odpověď na toto je velmi složitá, není jednoduchá, ale faktem je, že Bůh není daleko. Ten problém není na straně Boha, ale na straně člověka.

Bůh dal svobodu. Svobodu, kterou jednou dal a nikdy ji nevezme zpátky. A v této svobodě člověk může říct Bohu ne. Tedy prorok vyzývá k nějakému obrácení a takhle, k nějaké nápravě, ale on sám dobře ví, že vlastně ne všichni to vyslyší. Čím víc lidí to vyslyší, tím víc bude budeme prožívat tu blízkost Boha. Čím méně lidí to vyslyší, čím méně lidí se do toho zapojí, tak tím se nám bude zdát, že Bůh je vzdálenější. On není vzdálenější, ale my jsme vzdálení od něho.

Bratři a sestry, kéž je nám tedy letošní doba postní dobou, ve které načerpáme hodně naděje a kéž zažijeme to, že Bůh je nám blízko. I když budeme prožívat třeba těžké dny.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Vstupme do postní doby upřímně

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.02.2016, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Vstupme do postní doby upřímně7:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.79 MB]

Bratři a sestry, postní doba nás vybízí k tomu, abychom přemýšleli. A o čem? O čem máme přemýšlet? Těch námětů je určitě celá řada a můžeme si vybrat.

Texty, které jsme teď vyslechli, nás vybízejí k tomu, abychom přehodnotili postoje, abychom se zamysleli nad tím, jaké zaujímáme postoje k tomuto světu, k Bohu, k sobě, k druhým lidem.    Více...


Obnova v postní době

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.02.2007, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Obnova v postní době7:23
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.56 MB]

Začínáme dobu, ve které se máme dívat dovnitř, do sebe. Je to doba liturgického roku, ve které mají trošku ustat vnější aktivity a čas, který člověk uspoří, má věnovat sám sobě. Protože každá aktivita vyžaduje určité plánování, ale také vyžaduje určitou sebereflexi, říkáme zpětnou vazbu, hodnocení.    Více...


Bez Boha jsme prach

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.02.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Bez Boha jsme prach6:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.34 MB]

Bratři a sestry, všechna tři čtení, jak jsme je slyšeli, to je takový program, program pro duchovní obnovu. A to je to, o co má jít v té postní době. To je to hlavní, člověk se má vnitřně obnovit, každý z nás by se takhle měl vnitřně obnovit.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.