Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Přijímejme Boží lásku a skrze bližní ji předávejme dál

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.01.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nech 8,2-4a.5-6.8-10; ž. Žl 19; 2. čt. 1 Kor 12,12-30; evang. Lk 1,1-4; 4,14-21;

Přijímejme Boží lásku a skrze bližní ji předávejme dál7:45

Bratři a sestry, jak jsem zmínil na začátku, slovo tvoří podstatnou část našeho shromáždění. Slovo je něco, co nás spojuje, co umožňuje ten kontakt mezi námi lidmi, a mezi námi a Bohem.

Když začínal svatý Lukáš psát svoje evangelium, tak vlastně zmiňuje a říká, že to tedy prozkoumal a přijal svědectví těch, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky Slova. Už nemůžeme být očitými svědky, žijeme v jiné době, ale můžeme být a máme být služebníci Slova.

Svatý Jan, který napsal evangelium později než Lukáš, ale Jan říká přímo právě, u čeho jsme byli, co jsme viděli, co jsme slyšeli, čeho jsme se dotýkali, o slovu života vám zvěstujeme. Tedy od počátku je tam to slovo. Ježíš je nazýván Slovo.

U Božího slova je něco jinak než u lidského. Člověk svoje slovo pronáší, říká. Boží slovo se stává. Tedy lidské slovo má tu, mohli bychom říci, nedokonalost, že člověk může něco takzvaně plácnout, může říct něco, co nemyslí vážně. Ale Bůh své slovo vždycky myslí vážně a vždycky to slovo bude potvrzeno nějakou událostí, nějakým skutkem.

A jaké je to slovo? Co to slovo vlastně přináší? Slyšeli jsme o Ježíšově prvním kázání, kde tedy v Nazaretě, v místě, kde vyrostl, kde to pro něho bylo určitě těžké, protože platí to, že doma není nikdo prorokem, nemohl si vybrat tu knihu, z které bude číst, ale mohl si vybrat to místo. A on vybírá místo, kde on mluví de facto o sobě, o služebníkovi, který je poslán, aby pomáhal. Boží slovo chce pomoci a chce doplnit to, na co my nestačíme.

„Vězněné propustil na svobodu, slepým vrátil zrak,“ a tak dál, a tak dál. Člověk hledá. Když mu něco chybí, tak člověk hledá, kde by to doplnil, kde by to získal. Často to lidé hledají u druhého člověka, anebo to hledají v něčem. A většinou je to špatně, protože je to jenom Bůh, který může doplnit to, co člověku chybí.

A neděle Božího slova nám tady toto má připomenout. Má nám také připomenout, že to Boží slovo bylo napsáno pro povzbuzení.

Svatý Lukáš, který se nikdy nepotkal s Pánem Ježíšem, on žil také v jiné době, tedy ani on nemohl být očitým svědkem, ale chtěl být služebníkem Slova. Píše tedy: „Uspořádaně jsem se rozhodl to vypsat.“ Jednak se snaží držet tu, řekli bychom, časovou posloupnost. To se mu úplně nepodařilo, u několika událostí došlo k záměně v tom smyslu, co bylo dřív a co bylo potom, ale to není tak důležité. Důležité je to, že on veden Duchem svatým uspořádaně, tedy s tou myšlenkou, že v Ježíši Kristu se splnilo to, co Bůh slíbil, tak toto popisuje.

Svatý Lukáš napsal svoje dílo pro řecky mluvící křesťany, tedy pro křesťany z pohanů, a především pro druhou generaci. Tedy pro tu generaci, která se nikdy nepotkala s Pánem Ježíšem, neviděla žádný zázrak, a naopak tato generace byla pronásledována, zažívali různé problémy, těžkosti, připadali si unavení, vyčerpaní a ptají se: „Pane, proč nepřicházíš?“ a jestli to má vůbec smysl, jestli to má cenu.

A Lukáš odpovídá tím, že veden Duchem svatým sepisuje svoje evangelium. Aby odpověděl takhle na tyto jejich otázky. Je to odpověď, která vyžaduje spolupráci. On očekává, že to budou číst a že tam ty odpovědi budou hledat.

Od koho to očekává, komu to píše? On toho člověka jmenuje, dává mu jméno Theofil. Je to řecká složenina ze dvou slov, Theos je Bůh a filein je milovat. My to jméno známe, česky je to Bohumil anebo Bohuslav. To Theofil je jméno, které má opět dva směry. Můžeme to vykládat jako „ten, koho miluje Bůh“ anebo „ten, kdo miluje Boha“. Oba ty výklady jsou možné. U těch starých jmen to bývá poměrně často.

A tedy Lukáš tady nazývá takhle každého z nás, Theofile. V první řadě si máme uvědomit, že jsme milováni Bohem. Uprostřed všech těch starostí, které přináší všední život, Bůh o nás ví. Ví o našich malých starostech a samozřejmě ví o těch velkých. A přichází, aby doplnil to, co chybí. Jestliže si člověk uvědomí, že opravdu jsem milován, tak to člověku pomáhá v tom každodenním životě, ale takého to vede, vybízí k tomu, aby na to odpovídal. Aby byl ten, kdo tu lásku odplatí.

Tedy máme být těmi, kteří tu Boží lásku přijímají a kteří na ni odpovídají.

Je to tak, že přímo pro Boha nemůžeme udělat nic. Ale můžeme udělat pro svého bližního, pro toho, kdo je vedle nás.

Tedy přijímejme Boží lásku a skrze své bližní ji předávejme potom dál. A když budeme cítit jakoukoliv únavu, když se budeme cítit nějak opuštěni nebo tak, tak si vezměme do ruky Písmo. Tam jsou ty odpovědi. Především opravdu velmi vhodné je Lukášovo evangelium, který to píše pro povzbuzení. A když to budeme číst tady s touto myšlenkou, tak tím splníme to, co on si předsevzal, a naplní se, proč to začal sepisovat a k čemu to vlastně určil.

Kéž se tak stane.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Slovo má být průvodcem v každém dnu nového roku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.01.2019, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nech 8,2-4a.5-6.8-10; ž. Žl 19; 2. čt. 1 Kor 12,12-30; evang. Lk 1,1-4; 4,14-21;

Slovo má být průvodcem v každém dnu nového roku11:10
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.44 MB]

Bratři a sestry, my si dnes máme znovu uvědomit nebo hlouběji uvědomit, že naše víra je založena na slovu. Slovo má vůbec v našem životě důležité postavení. My máme rádi obrazy. Rádi se třeba bavíme o nějakých, řekněme, ať už třeba zjeveních nebo takhle, ale když zůstaneme u toho, co jsme teď zase slyšeli, tak se nám celkem dobře snadno představí, jak šel Ježíš do Nazareta, jak šel do synagogy, jak mu podali nějak ten svitek a tady to všechno s tím spojené.    Více...


Bůh nám nabízí ukazatele cesty

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.01.2016, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nech 8,2-4a.5-6.8-10; ž. Žl 19; 2. čt. 1 Kor 12,12-30; evang. Lk 1,1-4; 4,14-21;

Bůh nám nabízí ukazatele cesty11:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.72 MB]

Bratři a sestry, dnešní první čtení nám vypráví o tom, jak Izraelité slavili při bohoslužbě Nový rok. Je to popis oslavy, která proběhla, když se vrátili z babylónského zajetí, a podle této oslavy potom vlastně se začla utvářet bohoslužba v synagóze, kde každou sobotu Izraelité předčítají z Písma, z těch knih, kterým my vlastně říkáme Starý zákon.    Více...


Lukášovo evangelium nás vyzývá k odpovědi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.01.2013, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nech 8,2-4a.5-6.8-10; ž. Žl 19; 2. čt. 1 Kor 12,12-30; evang. Lk 1,1-4; 4,14-21;

Lukášovo evangelium nás vyzývá k odpovědi13:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.92 MB]

Bratři a sestry, dnešní evangelium, jak jsme ho slyšeli, se vlastně skládalo ze dvou částí. Nejdříve jsme četli první čtyři verše, úplně začátek první kapitoly Lukášova evangelia, kde, jak to i říkal komentář, on vysvětluje důvody, proč se do toho pustil.    Více...


Nehemiáš i Ezdráš se chtějí vrátit ke kořenům

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.01.2010, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nech 8,2-4a.5-6.8-10; ž. Žl 19; 2. čt. 1 Kor 12,12-30; evang. Lk 1,1-4; 4,14-21;

Nehemiáš i Ezdráš se chtějí vrátit ke kořenům11:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.81 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, slyšeli jsme o první bohoslužbě slova. Víme přesně, kdy se udála – 445 let před narozením Pána Ježíše. Podle našeho počítání to bylo v květnu (tam bylo asi teplejc).    Více...


Poslání kmotrů

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
21.01.2007, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nech 8,2-4a.5-6.8-10; ž. Žl 19; 2. čt. 1 Kor 12,12-30; evang. Lk 1,1-4; 4,14-21;

Poslání kmotrů12:37
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.87 MB]

Jako Lukáš doprovází toho Teofila a sepisuje mu, co se dozvěděl o Ježíšově narození, působení, ukřižování a zmrtvýchvstání – o dějinách spásy, tak zrovna tak prorok Nehemiáš doprovází izraelský národ z exilu zpátky do vlasti a nacházejí Palestinu v zbědovaném stavu.    Více...


Potřebujeme být blíž Bohu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.01.2004, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nech 8,2-4a.5-6.8-10; ž. Žl 19; 2. čt. 1 Kor 12,12-30; evang. Lk 1,1-4; 4,14-21;

Potřebujeme být blíž Bohu10:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 29 kb/s, 2.08 MB]

Bratři a sestry, dnešní první čtení nás přivádí do Jeruzaléma na podzim roku 445 před Kristem. Bylo to v říjnu. Víme to celkem přesně. Stala se tehdy taková velice zvláštní věc. Obyvatelé Jeuzaléma přišli za Ezdrášem a Nehemiášem, a žádali je, aby svolali shromáždění Izraele.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.