Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat

Nastavené zrcadlo přítomnosti, ale i budoucnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
11.10.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
28. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 25,6-10a; 2. čtení Flp 4,12-14.19-20; evangelium Mt 22,1-14;

Nastavené zrcadlo přítomnosti, ale i budoucnosti10:44

Bratři a sestry, evangelium nás zavádí zase do Jeruzaléma do Svatého týdne, říkáme i Pašijového týdne, někdy do úterý, kdy Ježíš pořád vede ještě debatu s velekněžími a staršími z lidu, kteří pořád se ho ptají na to stejné: „Jak nám dokážeš, že smíš dělat to, co děláš? Jak ospravedlníš to, žes přijel jako král do Jeruzaléma, jak to, že ses nechal oslovovat, že jsi syn Davidův, a jak to, že jsi vyhnal ty obchodníky a směnárníky a další prodavače z Jeruzalémského chrámu?“

Je velmi takové, řekli bychom, charakterizující, výstižné pro Pána Ježíše, že on tady ten poslední čas, který má - do Zeleného čtvrtku, potažmo Velkého pátku zbývá několik málo hodin – a on toto věnuje ne svým učedníkům, ale svým nepřátelům, které vlastně ještě naposledy, řekli bychom, chce nějak získat.    Více...


Ježíš nás vybízí zvolit si dobrou cestu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.10.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
27. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 5,1-7; ž. Žl 80; 2. čt. Flp 4,6-9; evang. Mt 21,33-43;

Ježíš nás vybízí zvolit si dobrou cestu9:45

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, slyšeli jsme dnes dvě podobenství. Obě ta podobenství mají stejný význam a liší se v některých detailech. Jde vlastně o to, co ať už prorok nebo Pán Ježíš považoval za důležité, na co položil důraz.

Vlastně obě ta podobenství jsou v určitém protikladu ke zprávě o stvoření.    Více...


Vykonání dobrého neodkládejme

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2020 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Kron 24,18-22; 2. čtení 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evangelium Jan 12,24-26;

Vykonání dobrého neodkládejme6:33

Bratři a sestry, trochu jsme letos obměnili texty, které jsme slyšeli, ale všechno jsou to texty, které jsou vlastně vloženy do kapitoly pro oslavu mučedníků. To první čtení z Druhé knihy kronik je vlastně, řekli bychom, jakýmsi příběhem svatého Václava naruby.

To začíná tím, že velekněz Jojada zachrání malého Joaše, kdy královna Atalia dělá vlastně veliký pogrom na příslušníky královské rodiny.    Více...


Přijměte svoji spoluzodpovědnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.09.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 18,25-28; 2. čtení Flp 2,1-11; evangelium Mt 21,28-32;

Přijměte svoji spoluzodpovědnost12:05

Bratři a sestry, hlavní myšlenkou všech textů, které jsme teď vyslechli, tak je zodpovědnost, nebo spíš, řekli bychom, spoluzodpovědnost. V tom smyslu, že je potřeba toto přijmout.

Asi nejpoetičtější ze všech těch textů bylo vlastně to druhé čtení, když mluvil právě o tom svatý Pavel, Filipanům říká: „Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých.    Více...


Velkorysost a pomsta - dobro by vždycky mělo překonat zlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.09.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
24. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sir 27,33-28,9; 2. čtení Řím 14,7-9; evangelium Mt 18,21-35;

Velkorysost a pomsta - dobro by vždycky mělo překonat zlo10:08

Bratři a sestry, hlavním tématem všech dnešních textů je velkorysost. Co je opakem velkorysosti? Velkorysost v sobě totiž už předpokládá to odpuštění. A co je opakem velkorysosti? No, pomsta. A tady toto slovo vlastně se objevuje velmi záhy na stránkách Písma svatého.

Není to u toho, řekli bychom, prvního hříchu, protože tam Adam s Evou nežádají odpuštění, bohužel.    Více...


Obnovit, udržet dobré vztahy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.09.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
23. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 33,7-9; 2. čtení Řím 13,8-10; evangelium Mt 18,15-20;

Obnovit, udržet dobré vztahy11:10

Bratři a sestry, hlavní myšlenkou všech textů, které jsme dnes slyšeli, je udržení, nebo můžeme říci, obnovení toho, čemu říkáme bratrské nebo sesterské společenství. Pán Ježíš mluví k mužům, a proto vlastně mluví pořád v mužském rodě, ale týká se to vlastně celé společnosti, tedy mužů i žen.

Obnovit, udržet dobré vztahy.    Více...


O povinnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.08.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 20,7-9; 2. čtení Řím 12,1-2; evangelium Mt 16,21-27;

O povinnosti11:51

Bratři a sestry, texty, které jsme slyšeli, jsou z 22. neděle v mezidobí, tedy čtou se ve všech kostelích vlastně na celém světě, a na první pohled nejsou nějak oslavné, sváteční. Ale při takovém bližším pohledu zjistíme, že se docela dobře hodí i k tomu, co dnes slavíme, k dnům města, a k tomu, že začínáme nový školní rok.    Více...


Jděte, učte, křtěte všechny národy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.08.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
20. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 56,1.6-7; ž. Žl 67; 2. čt. Řím 11,13-15.29-32; evang. Mt 15,21-28;

Jděte, učte, křtěte všechny národy8:31

Bratři a sestry, úryvek, který jsme vyslechli, je, řekli bychom, krásný asi ze dvou důvodů. Jeden ten důvod je právě víra té ženy. Říká se o ní, že je to kananejská žena. Žije mimo území Izraele, přesto zná Ježíše a nazývá ho svým Pánem.

Ježíš ji podrobuje poměrně těžké zkoušce. Apoštolové říkají: „Pošli ji pryč.    Více...


V Hospodinově jménu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.08.2020 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Kron 15,3-4.15-16; 16,1-2; 2. čtení 1 Kor 15,54-58; evangelium Lk 11,27-28;

V Hospodinově jménu7:14

Bratři a sestry, v prvním čtení jsme slyšeli zprávu o přenesení Archy úmluvy na vrchol Sión v blízkosti Davidova paláce. Je to proto, že vlastně Panna Maria bývá nazývána Archou úmluvy. A vychází to z těch slov, která jsme slyšeli v evangeliu: „Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.    Více...


Ježíš chce celé odpovědné rozhodnutí člověka

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.08.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
18. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,1-3; 2. čtení Řím 8,35.37-39; evangelium Mt 14,13-21;

Ježíš chce celé odpovědné rozhodnutí člověka10:59

Bratři a sestry, minulou neděli jsme ukončili, řekli bychom, jednu takovou etapu. Slyšeli jsme podobenství o tom, čemu je podobné Boží království. A potom svatý Matouš, když toto ukončí, tak se, řekli bychom, radikálně mění téma evangelia. Vypráví na začátku 14. kapitoly o tom, jak údělný kníže Herodes uspořádal oslavu svých narozenin a jak při této oslavě, která na jednu stranu byla velkolepá, byla to taková přehlídka Herodovy moci, bohatství a podobně, tak vlastně při této oslavě je zavražděn Jan Křtitel, protože si to přála dcera Herodiady.    Více...


Objevit, přijmout, předávat dál

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.07.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
17. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Král 3,5.7-12; 2. čtení Řím 8,28-30; evangelium Mt 13,44-52;

Objevit, přijmout, předávat dál10:49

Bratři a sestry, pro dnešní slavnost svatého Jakuba – u nás je to slavnost, jinak je to svátek – jsme nevzali ty texty, které čteme každý rok, ale vzali jsme texty normálně z neděle. Říkal jsem si, že jednak ty texty, které slýcháváme každý rok, tak že už je známe, a že bude jakýmsi osvěžením vzít nedělní čtení, protože jsou to čtení, která jsou velmi příhodná pro dobu, pro situaci, kterou prožíváme.    Více...


Odkud se vzal ten plevel?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.07.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
16. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 12,13.16-19; 2. čtení Řím 8,26-27; evangelium Mt 13,24-43;

Odkud se vzal ten plevel?13:54

Bratři a sestry, jak jsem zmínil na začátku mše svaté, slyšeli jsme další tři podobenství. Druhé a třetí, to chápeme celkem dobře. Problémy máme s tím prvním. A taky to bylo vlastně takhle s Ježíšovými učedníky. Oni nerozuměli tomu prvnímu, ale báli se zeptat. Těch, kdo nerozuměli, bylo hodně, ale všichni se tvářili, že jim je to to jasné, a nikdo, když tam byla vlastně celá ta skupina učedníků, ale i zástupy, které si přišly Ježíše poslechnout, nikdo neřekl: „Já to mu nerozumím.    Více...


Jaký vztah má Bůh ke světu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.07.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
15. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,10-11; 2. čtení Řím 8,18-23; evangelium Mt 13,1-23;

Jaký vztah má Bůh ke světu11:03

Bratři a sestry, my jsme teď vyslechli začátek 13. kapitoly Matoušova evangelia. Říkám to schválně proto, kdyby si to někdo chtěl najít a doma se na to ještě v klidu podívat, protože vlastně evangelista to uvodil slovy, že je učil mnoho v podobenství. Těch podobenství je tam osm, tedy opravdu hodně. Čtyři z nich Ježíš adresuje všem zástupům, čtyři potom jenom svým učedníkům.    Více...


Poslání církve

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2020 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Poslání církve10:50

Bratři a sestry, texty, které jsme teď slyšeli, byly schválně vybrány k dnešnímu svátku svatých Cyrila a Metoděje. Jsou to texty, které vlastně mluví o poslání církve. Text z evangelia podle Lukáše je vysloveně misionářský. Pak je zde to čtení ze Starého zákona z knihy proroka Izaiáše, a ta kniha proroka Izaiáše je nazývána evangeliem Starého zákona.    Více...


Celkový obraz tohoto světa dokážeme správně vidět jenom společně

28.06.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
13. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Král 4,8-11.14-16a; 2. čtení Řím 6,3-4.8-11; evangelium Mt 10,37-42;

Celkový obraz tohoto světa dokážeme správně vidět jenom společně10:10

Bratři a sestry, první čtení nás zavádí do doby plus mínus asi nějakých 800 let před narozením Pána Ježíše. Úplně přesně se to nedá určit, ale to je vedlejší. Spíš je důležité uvědomit si, kam nás to čtení zavádí, a přestože je to takové, řekli bychom, hezky se to poslouchá, je to takové lidové vyprávění, tak je plné moudrosti, a protože je to Boží slovo, tak je to stále platné.    Více...


Strach nesmí být naším motorem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.06.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
12. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 20,10-13; 2. čtení Řím 5,12-15; evangelium Mt 10,26-33;

Strach nesmí být naším motorem11:43

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, dnešní evangelium navazuje vlastně na tu událost rozeslání učedníků, z kterých se tím pádem stanou apoštolové, protože přijmou to poslání. Ale Ježíš dobře ví, že to pro ně nebude jednoduché, a tak jim dává několik rad a několik ujištění.

To, co jsme slyšeli dnes, to jsou ujištění: „Nebojte se!“ Bohužel v životě mnoha lidí motorem, který nějakým způsobem řídí jejich život, je strach.    Více...


Evangelium je lék pro uzdravení společnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.06.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
11. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 19,2-6a; 2. čtení Řím 5,6-11; evangelium Mt 9,36-10,8;

Evangelium je lék pro uzdravení společnosti11:35

Bratři a sestry, dnešní evangelní úryvek začíná větou, kterou jsme bohužel nečetli, že Ježíš chodil, my bychom řekli, po judském a galilejském venkově. Byl mezi lidmi. Viděl je uprostřed jejich, řekli bychom, každodenního života. Je tam i zmínka, že chodil do synagogy, takže je viděl i vlastně když se modlí, když slaví.    Více...


Být ve společenství s Bohem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
11.06.2020 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Těla a krve Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 8,2-3,14b-16a; 2. čtení 1 Kor 10,16-17; evangelium Jan 6,51-58;

Být ve společenství s Bohem5:34

Bratři a sestry, když čteme stránky Písma svatého, Starého zákona, tak tam poměrně často zaznívá ze strany Izraelitů taková touha být ve společenství s Bohem. A k tomuto, být ve společenství s Bohem, měly přispět všechny oběti. My známe ty oběti, kterým se říká celopal. Vždycky nad tou obětí se někdo pomodlil, kněz, a potom s tou věcí – ono to bylo zvíře, ale mohl to být třeba i chleba nebo to bylo obilí nebo něco dalšího – něco udělal.    Více...


Bůh jde se mnou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.06.2020 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čt. Ex 34,4b-6.8-9; ž. Žl Dan 3; 2. čt. 2 Kor 13,11-13; evang. Jan 3,16-18;

Bůh jde se mnou10:47

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, dnes si připomínáme to, že náš Bůh žije ve společenství tří osob. Víceméně vlastně každé slovo tady v této definici je velmi důležité.

Když to vezmeme od konce: osoba. Jsou totiž lidé, kteří se domnívají, že Bůh je nějaká třeba síla, něco, jako vítr, světlo, nebo že je obsažený v přírodě.    Více...


Letnicemi začíná doba učedníků

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.05.2020 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 2,1-11; ž. Žl 104; 2. čt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; evang. Jan 20,19-23;

Letnicemi začíná doba učedníků12:20

Bratři a sestry, dnešní evangelium nás vrací zpátky do Velikonoční neděle navečer. Pro Izraelity doba po západu slunce, tedy ten večer, je začátkem nového dne. Svatý Jan chce říct, Ježíšovo zmrtvýchvstání je začátkem nové etapy, je to velmi důležitý moment. A proto k tomu přidává: „Prvního den v týdnu.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.