Pátek 30.09.2022, sv. Jeroným, Jeroným
Hledat: Vyhledat
Rubrika FARNÍK 3/20

DRAZÍ A MILÍ FARNÍCI

DRAZÍ A MILÍ FARNÍCI,

je krátce před Velikonocemi, které budeme prožívat jinak než jak jsme byli zvyklí. V evangelním úryvku, který připadá na sobotu před Květnou nedělí, čteme: „Byly blízko židovské Velikonoce a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou: „Co myslíte? Přijde na svátky?“

(Jan 11,55-56)

Oslava židovských Velikonoc spočívala na třech pilířích. Prvním byl jeruzalémský chrám, zde byl obětován beránek. Druhým pilířem byly osoby, Izraelité, kteří se vydali na pouť, jejímž smyslem bylo očištění, někdy se používá také termín posvěcení. A konečně třetím pilířem byla hostina v rodině nebo jiném menším společenství.

Tedy chrám, posvěcený jedinec a společenství hostiny, takto se slavily Velikonoce v době Starého zákona. Po zničení chrámu dostala tato konstrukce vážnou trhlinu. A Izraelité již nemohou slavit Velikonoce v jejich plnosti. Možná letos více pochopíme touhu mnoha Izraelitů po obnově jeruzalémského chrámu.

Většina z nás se bude muset letos obejít bez chrámu – kostela, bez osobní účasti na obřadech. Stále nám ale hodně zbývá. Jednak osobní nasazení oslavit svátky a jednak rodinné společenství. A toto není málo. 

V minulých letech se nachystal kostel a většina z nás přišla k hotovému. Pokud budeme chtít oslavit svátky letos, budeme se muset více snažit. Letos bude těžiště Velikonočních oslav v rodinách. Izraelité se takto scházejí k Sederové večeři více než tisíc let. Obřad vede otec rodiny, ale každý účastník má svoji úlohu, i ten nejmenší. Nejmladší syn se ptá otce proč se večeře koná a jaký je její smysl.

Několik rad a tipů jak uspořádat obřady doma bylo uveřejněno v Katolických novinách. Těm kdo dostávají farní zpravodaj elektronicky, pošlu návod jak připravit liturgii domácí církve pro jednotlivé dny. I

Závěrem chci Vám všem poděkovat za Vaši podporu: lidskou, hmotnou i finanční. Ať se to týká mé osoby nebo našich farností.

Buďme si jistí, že i letos Ježíš přijde na svátky, Velikonoce budou. O co budou prostší v našich kostelích o to ať jsou bohatší v našich rodinách.

přeje a žehná otec Marek


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.