Čtvrtek 25.07.2024, sv. Jakub Starší, sv. Kryštof, Jakub
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Ano Bože, já chci Tvůj dar

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
08.06.2003 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 2,1-11; 2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13; evangelium Jan 20,19-23;

Bratři a sestry, my dnes slavíme Hod Boží svatodušní, tedy svátek, který se svou důležitostí řadí mezi ty největší, nejhlavnější, nejdůležitější svátky v křesťanském církevním roce. A přesto pro mnoho lidí je to „obyčejná neděle“. Mnoho lidí to přejde bez povšimnutí. Dokonce mnoho křesťanů, mnoho katolíků nějak na to zapomene. Na Vánoce a na Velikonoce se uklízí, peče se na Vánoce cukroví, na Velikonoce beránci, zdobí se vajíčka, chodí se na návštěvy. Na Letnice vpodstatě nic z toho. Na Vánoce a Velikonoce si posíláme přání, pohlednice. Kdyby někdo hledal pohlednice se svatodušním motivem, tak by asi hledal hodně dlouho. U nás už se taky vlastně neslaví vůbec svatodušní pondělí – není žádné volno. Na Velikonoce se velikonoční pondělí ještě udrželo. A tak mnoho lidí si toho ani nevšimne, že jsou tady nějaké Letnice. A přesto ty Letnice jsou stejně tak důležité jako Vánoce a Velikonoce. Říkáme, že o Letnicích se narodila Církev. Apoštolové dokončili takovou svoji hlavně vnitřní cestu. Jestli si vzpomínáte, mluvil jsem o tom o Velikonocích, že z těch bázlivých lidí, kteří se zavírali ze strachu před Židy, se stali během 50 dnů lidé, kteří byli schopni a ochotni ty dveře otevřít a říct: „Ježíš je od Boha poslaný Mesiáš. On umřel, vstal z mrtvých a my jsme toho svědky. My si za tím stojíme.“ A právě tohle byli schopni udělat proto, že přijali Ducha svatého. Duch, dárce, přímluvce, pomocník. Všechny tyto názvy vyjadřují jeho činnost, jeho působení. Přesto tam ještě chybí jedna věc. Písmo svaté používá pro třetí božskou osobu označení RUÁH. To by se dalo přeložit jako dech. Ve staré čestině to také tak bylo. Dech je něco, co patří k životu. Když něco dýchá, tak to žije. Když to nedýchá, tak je to naopak mrtvé. A Bůh si přeje, abychom dýchali – abychom žili. Proto nám dává svého pomocníka k životu – svoje dary. To nejsou dary pro neděli, pro slavnost, ale to jsou dary pro obyčejný všední život, pro každý den. O prvních Letnicích lidé, ač byli z různých zemí, tak si naráz všichni rozuměli. Vlastně je to obraz, který přímo odpovídá obrazu ze Starého Zákona, kdy v Babylóně stavěli věž a Bůh jim zmátl jazyky. Toto je zase obraz, který mluví o tom, že Bůh sjednocuje jazyky. Ale bratři a sestry, když se podíváme na náš život, tak zjistíme, že my všichni sice mluvíme česky, ale občas to vypadá jako bychom byli v Babylóně. Protože nenasloucháme jeden druhému, neposloucháme, co nám ten druhý říká. Často se to ani nesnažíme pochopit a každý si, jak se lidově říká, „meleme tu svou“. Pořád dokola. A potom se divíme, jsme rozladění, nazlobení, naštvaní a dáváme to náležitě taky znát kolem sebe. Duch dárce, pomocník, utěšitel je tady proto, abychom toto překonali. On nás učí naslouchat, ale on nás učí také mluvit.

Ten dnešní svátek je velice starý, slaví ho také Židé. Jmenuje se ŠAVUOTH. A oni si připomínají dvě věci – jednak je to něco jako naše dožínky. V Izraeli, v Palestině, všechno dozrává daleko dříve než tady u nás a v této době vlastně oni už poprvé sklidili úrodu. Oni ji sklidí ještě jednou a možná dokonce ještě dvakrát během tohoto roku. Všechno tam dozrává dvakrát až třikrát za rok. Takže sklidili tu první a za to děkují Bohu, Hospodinu. Ale tenhle svátek má ještě starší kořen – Židé si dnes připomínají den, kdy Bůh dal Mojžíšovi Desatero. Kdy se vrátil Mojžíš k vyvolenému národu a přinesl Zákon od Boha. Ne zákon vymyšlený lidmi v nějakém parlamentu, ne nějaký zákon, který by měl nějaké mezery, díry, které by bylo možné obejít, najít tam tu kličku, jak se tomu vyhnout, ale Zákon od Boha. Pro ně to byla směrnice, jak mají zacházet se svou svobodou, kterou získali, když odešli z Egypta.

Bratři a sestry, to že Bůh dal svého Ducha, svého pomocníka, právě o tomto svátku, kdy si Židé připomínají Desatero, má zase svůj hluboký význam. Známe větu, že litera zabíjí, ale duch oživuje. A o to tady jde. Jde o to, abychom byli schopni a ochotni ten Zákon přijmout a naplnit. Ne bezduše zachovávat, ale naplnit. Nejenom abychom znali literu, ale abychom znali ducha toho Zákona. Abychom se tím neřídili jenom navenek a nemysleli si, že to stačí, ale aby to byl Zákon, který nám bude vepsán do srdcí. Když si otevřeme noviny a bude se tam třeba psát o setkání nějakých státníků, jejich delegací, tak tam bývá, že rozhovory byly vedeny v duchu vzájemného pochopení a porozumění. To je ono – vzájemné pochopení a porozumění. Už ve Starém Zákoně prorok Jeremiáš prorokoval, že Bůh dá lidem nové srdce, ne srdce kamenné, ale srdce z masa. To znamená srdce, které schopné navázat vztah, srdce které žije. A o to tady jde.

A úplně nakonec bych chtěl připomenout to, že Ježíš apoštolům Ducha svatého nabízí. Řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.“ On jim ho nevnucoval. Pro nás to platí také jako nabídka. Bůh říká: „Jestli chceš, já ti dám svůj dar, svého pomocníka, aby on ti pomáhal žít tvůj život.“ Ale záleží na tobě, jestli ho přijmeš a řekneš: „Ano Bože, já chci Tvůj dar.“ Bratři a sestry, měli bychom toto zařadit do svých modliteb, pokud možno každý den. Každý den bychom měli říkat: „Bože, dej mi svůj dar, svého Utěšitele, svého Pomocníka, svůj Dech, abych byl schopen vidět, abych byl schopen slyšet, abych byl schopen mít rád, abych byl schopen odpouštět.“ Bratři a sestry, často hledáme a toužíme po různých věcech, ale je potřeba, abychom hledali a toužili po tom, aby nám Bůh dal svůj dar, protože je to dar nad všechny dary.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Duch svatý přichází způsobem, že si ho každý může všimnout

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.05.2012 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 2,1-11; 2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13; evangelium Jan 20,19-23;

Duch svatý přichází způsobem, že si ho každý může všimnout10:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.36 MB]

Bratři a sestry, svatý Lukáš nás v prvním čtení zavedl do Jeruzaléma na slavnost Letnic. Původně to byly dožínky, tedy oslava, poděkování za sklizenou úrodu. Později k těmto svátkům, k té myšlence poděkování za úrodu byla přidána další myšlenka, a sice výročí, kdy si připomínali uzavření Smlouvy na Sinaji a takovým tím hmatatelným znamením smlouvy bylo Desatero.    Více...


Ovoce a dary Ducha svatého

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.05.2009 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 2,1-11; 2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13; evangelium Jan 20,19-23;

Ovoce a dary Ducha svatého10:26
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.53 MB]

Bratři a sestry, když se provádějí různé ankety a ptají se lidí, co se oslavuje o Letnicích, tak ty odpovědi jsou opravdu velmi zajímavé. Že se o Vánocích slaví narození Ježíše, ví celkem dost lidí na světě.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.