Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat
Rubrika Tématické okruhy

List svatého apoštola Pavla Efesanům


Odkud jsme přišli, co děláme a kam půjdeme

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.03.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Kron 36,14-16.19-23; 2. čtení Ef 2,4-10; evangelium Jan 3,14-21;

Odkud jsme přišli, co děláme a kam půjdeme13:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 25 kb/s, 2.44 MB]

Bratři a sestry, my se dnes poprvé setkáváme s listem apoštola Pavla Efezanům, myslím poprvé v tom období, kdy se zamýšlíme nad druhým čtením. Ten starý Efez byl v dnešním Turecku, v Malé Asii, město zase velmi bohaté.    Více...


Moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.05.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nanebevstoupení Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 1,1-11; 2. čtení Ef 1,17-23; evangelium Mk 16,15-20;

Moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat7:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.90 MB]

Bratři a sestry, my se vrátíme k druhému čtení z listu apoštola Pavla Efezanům a zastavíme se u prvních tří řádků: Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať Vám udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání.    Více...


Usilovat o pokoru, mírnost a trpělivost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.07.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
17. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Král 4,42-44; 2. čtení Ef 4,1-6; evangelium Jan 6,1-15;

Usilovat o pokoru, mírnost a trpělivost8:37
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 31 kb/s, 1.93 MB]

Bratři a sestry, my se zase vrátíme k druhému čtení, k listu apoštola Pavla. List Efezanům bývá nazýván „list z vězení“ a je to právě kvůli té větě, kterou jsme dnes slyšeli hned na začátku toho úryvku: „Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána.    Více...


Dobře využít čas

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
20.08.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
20. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 9,1-6; 2. čtení Ef 5,15-20; evangelium Jan 6,51-58;

Dobře využít čas11:00
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.44 MB]

Bratři a sestry, zhruba v polovině minulého století udělali takový zajímavý experiment. Vzali takový jeden text, ve kterém se psalo o tom, jak je ta dnešní doba špatná, ta mládež zkažená, jak lidé jsou k sobě zlí, nepomáhají si, jak té veřejné správě vládne korupce, úplatky, a vlastně byl to takový pesimistický text, který si naříkal, stěžoval a výsledek byl asi takový, že to všechno skončí nějak hrozně špatně.    Více...


Jako muže a ženu je stvořil

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.08.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Joz 24,1-2a.15-17.18b; 2. čtení Ef 5,21-32; evangelium Jan 6,60-69;

Jako muže a ženu je stvořil9:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.04 MB]

Bratři a sestry, pokud si pamatujete, o čem nám psal svatý Pavel minulou neděli, tak to bylo o tom, že jsou zlé časy, že je vážná doba a dával nám rady, jak v této vážné době máme žít. A teď ten Pavel pokračuje tady v těchto svých radách a dostává se k rodině, ke vztahům mezi manžely.    Více...


Všestranná dobrota, spravedlnost a život podle pravdy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.03.2008, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; ž. Žl 23; 2. čt. Ef 5,8-14; evang. Jan 9,1-41;

Všestranná dobrota, spravedlnost a život podle pravdy12:17
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.37 MB]

Bratři a sestry, my se dnes taky budeme bavit o světle, o tmě, ale vezmeme si k tomu druhé čtení.

Na úvod bych připomněl, že v Efezu byl velký chrám bohyně Artemis, který je považován za jeden ze sedmi starověkých divů světa, a že tedy to bylo významné poutní místo v pohanském světě.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.