Rubrika FARNÍK 1/20

Modlitba před Madonou z Veveří

Maria, Matko Boží,

chceme se připojit k věřícím mnoha generací,

kteří se s vírou modlili před obrazem Madony z Veveří.

I my přicházíme v tomto čase tísně a zkoušky,

abychom prosili o tvou přímluvu u Ježíše.

Byli jsme nuceni zastavit se v běhu našeho života,

chceme se nyní spojit s tebou a dívat se na tebe,

která se s Ježíšem v náruči díváš na nás.

Toužíme naučit se od tebe tomuto postoji – držet se Ježíše

a s pokorou a odevzdaností prožívat vše,

co se děje kolem nás, i když je to těžko pochopitelné.

Přijala jsi poslání a úkol být matkou Vykupitele,

vypros nám odvahu být jeho věrnými učedníky

a to i v těchto okamžicích nejistoty.

Toužíme mít víru podobnou tvojí, když jsi stála pod křížem.

Při pohledu do tvých očí prosíme o znovunalezení pokoje,

který nám schází uprostřed starostí těchto dnů.

Milující Matko Boží, vypros nám,

ať za všech okolností následujeme Ježíše.

Ať mu dovolíme, aby se dotkl našeho srdce a proměnil je.

Ať se nedíváme na sebe, ale kolem sebe

a přinášíme Krista dnešnímu vystrašenému světu.

Ať dokážeme doprovázet druhé,

v jejich nemocech, bolestech i radostech.

Ať přijmeme tvou nabízenou oporu

a povzbuzujeme jeden druhého na cestě za tvým synem Ježíšem.

Maria, Matko láskyhodná, oroduj za nás.

Maria, Uzdravení nemocných, oroduj za nás.S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/333/20 ze dne 25. 3. 2020


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.