Rubrika Ohlášky

Nadcházející svátky

12. srpen Pátek sv. Euplus
13. srpen Sobota sv. Poncián a Hippolyta, sv. Jan Berchmans
14. srpen Neděle 20. neděle mezidobí1. čtení Jer 38,4-6.8-10
2. čtení Žid 12,1-4
evangelium Lk 12,49-53
Homilie
15. srpen PondělíSlavnost Nanebevzetí Panny Marie1. čtení Zj 11,19a; 12,1-6a.10ab
žalm Žl 45 (44)
2. čtení Lk 1,39-56
evangelium 1 Kor 15,20-27
Homilie
16. srpen Úterý sv. Štěpán I. Uherský
17. srpen Středa sv. Myron
18. srpen Čtvrteksv. Helena
19. srpen Pátek sv. Jan Eudes

Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.