Čtvrtek 25.07.2024, sv. Jakub Starší, sv. Kryštof, Jakub
Hledat: Vyhledat
Rubrika Životopisy

P. Valentin Bernard Jestřábský

Od 18. března 1667 jmenován farářem V a l e n t i n Bernard J e s t ř a b s k ý, rodák z Mor. Ostravy, dosavadní farář ve Střelicích. Tento, po všech stránkách vzorný a horlivý, duchovní správce spravoval obě farnosti ve Vev. Bítýšce a Říčanech neúnavně, bez pomoc-ného kaplana, 52 let, až do své smrti 26. prosince 1719 ve věku 81 let. Zasloužil se nejen o obnovu pravého katolického náboženství ve svěřených farnostech, ale stačil při tom sepsat a vydat tiskem na svůj náklad 11 svazků svých kázání a teologických traktátů (m.j. Traktát o andělích, Rozprava sv. Josefa s P. Marií, Rozprava prorokyně Anny se Simeonem, Sedláč-kovo vidění, Historie kaple Sv. Kříže nad Chudčicemi). – Podle svědectví P. Alex. Habricha (v rukopise k historii fary ve Střelicích) vstával farář Jestřabský již ve 4 hodiny a do 9 hodin se modlil a rozjímal. Po odsloužení mše sv. skládal kázání a katechese až do oběda, který se skládal z polévky a 2 jídel. Víno (mimo mši) pil jen zřídka. Volný čas po obědě věnoval studiu. – Farní čeledi nikdy nic nechybělo a místní chudí byli o každém mariánském svátku pohoštěni na faře. Z přebytku svých příjmů pořizoval ošacení pro chudé a pilné účastníky bohoslužeb. Byl pohostinný a vždy dobré mysli. – Dne 25. ledna 1713 oslavil v zámecké kapli, na přání vrchnosti, 50. výročí svého kněžství, ačkoliv již trpěl značnými bolestmi v nohou.

Informace z TOPOGRAFIE Gregora Wolnyho, referenční údaje. Informace vybral Jiří Mareček, PA.


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.