Čtvrtek 25.07.2024, sv. Jakub Starší, sv. Kryštof, Jakub
Hledat: Vyhledat

Úvod

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.05.2004

První zmínka o faře ve Veverské Bítýšce pochází z roku 1481 a byla podřízena kostelu svatého Petra v Brně, v té době se obec nazývala Byteška. Od té doby se mnoho změnilo. Z kostela svatého Petra v Brně se stala katedrála svatého Petra a Pavla a obec se jmenuje Veverská Bítýška. Farnost zde funguje od zmíněného roku nepřetržitě. Farní kostel byl již v nejstarší době zasvěcen svatému Jakubovi Většímu. Tato původní stavba byla několikrát přestavována a dnes již neexistuje. Po třicetileté válce byl postaven kostel nový a rovněž zasvěcen svatému Jakubovi. Poslední velká úprava interiéru byla dokončena v roce 1903 a následně 27.5.1903 byl kostel znovu vysvěcen.

V průběhu dějin se měnili lidé, střídala se období klidu a rozkvětu s obdobími rozvratu a úpadku. Vždy zde žili a pracovali lidé, kteří usilovali o to, aby farnost nežila jen podle statistik a výkazů, ale aby především žila a hlásala Ježíšovo evangelium.


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.