Čtvrtek 25.07.2024, sv. Jakub Starší, sv. Kryštof, Jakub
Hledat: Vyhledat

Eichler Karel

Bohumír Štědroň

Heslo o P. Karlu Eichlerovi v encyklopedii Československý hudební slovník.

Štědroň, Bohumír: Eichler Karel, heslo in: Československý hudební slovník, svazek prvý, A-L, Státní hudební vydavatelství, Praha, 1963, s. 293–294.


Eichler Karel, český hud. spisovatel, n. 13.I.1845, Velké Meziříčí, z. 24.IV.1917, Brno. Stud. v Brně bohosloví (vysvěcen 1870) a v Římě církevní právo (1872/74, ThDr.). Zpíval ve starobrněnské fundaci (pod Křížkovským) a u minoritů. Varhaník kněžského alumnátu (žák Jos. Chmelíčka) a hlavního chrámu v Brně. Profesor církev. dějepisu a práva na bohosloveckém ústavu v Brně (1874 až 1880). Jako člen výboru Národopisného odboru na Moravě zúčastnil se příprav na Národop. výstavu v Praze (1895). Napsal četné studie a články o P. Křížkovském, které byly uveřejněny zvl. v Hlasu jednoty katolické (LIV–1902, LVI–1904) a ve Věstníku Jednoty zpěv. spolků (VIII–1903), které byly základem k velkému životopisnému nástinu: P. Křížkovský (Bo 1904). Značnou pozornost věnoval Fr. Musilovi, o němž psal zvl. v Obzoru (XXXII–1909, Vzpomínky na Fr. Musila) a v C (XXXVI–1910, XXXVII–1911) a zasloužil se o vydání jeho Stabat Mater. Napsal též životopis F. Sedláčka: Hudební skladatel F. Sedláček (Bo 1904). Pečoval o lid. chrám. zpěv, vydal kancionál Cesta k věčné spáse (1907, Bo 1909, varh. průvod s J. Pavelkou a F. Musilem, poslední vyd. 1946) a zabýval se tímto zpěvem v mnoha článcích, zvl. ve Věstníku Jednoty katol. duchovenstva diecése brněnské (I–1908/09), Moravských hud. novinách (II–1910/11) a v C (XXXVII–1911, XXXIX–1913). [Axman: Morava. Pernica. B. Štědroň: Janáček ve vzpomínkách a dopisech (P 1946, 79). L. Janáček: O lidové písni a lidové hudbě (P 1955).]*


Štědroň, Bohumír: Eichler Karel, heslo in: Československý hudební slovník, svazek prvý, A-L, Státní hudební vydavatelství, Praha, 1963, s. 293–294.


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.