Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 585

Největším nepřítelem katolického náboženství je náboženská nevzdělanost. Jak by mohl někdo věřit a žít plným náboženským životem, kdyby neznal a neuměl z náboženství to nejhlavnější. Proto všechno úsilí v kázáních, křesť. cvičeních a ve škole bylo zaměřeno na poučování, obhájení, dokázání a vysvětlování jednotlivých pravd. V kázáních bylo probráno 2., 3., 4., 5. a 7. přikázání desatera. V křesťanských cvičeních v květnu události z N. Z. ze života Krista P. V říjnu katechismus celá I. část.

Jedna věc je smutná: věřící chodí pozdě do kostela. Dobrá polovina věřících přijde mezi kázáním nebo na jeho konci. Tento zlozvyk je v Bítýšce zakořeněn nejen v chození do kostela, ale i do jiných podniků. Zatím veškeré úsilí administrátora zůstává marné. A pozdní chození ruší i dál kázání.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.