Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 584

Služba je rozdělena tak, že každý týden mají službu čtyři. Za ministrování jsou 4 body, za účast na mši sv. 2 body. Dle bodů je pak odměňování na konci každého měsíce.

K Vánocům byly pořízeny dva dlouhé černé taláry pro větší ministranty a 4 římské rochety. I pro kostelníka byl ušit jeden talár a 2 římské rochety. Vše obětavě a zdarma pro kostel ušili: paní Švarcová a paní Vojtěchová.

K Vánocům a na slavné mše sv. byla nacvičena asistence s ceremonářem u knihy. Chlapci velmi rádi a přesně obřady nacvičují, aby asistování nebylo jednotvárné. Je z nich radost.


Závěr roku - sv. Silvestra 31.12.1960

Poslední den roku připadl letos na sobotu. Odpoledne byla pobožnost na zakončení obč. roku. Ačkoliv byla řádně při nedělních službách B. ohlášená, přišlo opět celkem málo věřících. Mimo obsazené lavice jen málo věřících stálo vzadu. Ani příbuzní zemřelých v tomto roce nepřišli, aby s námi na ně vzpomněli. Škoda!
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.