Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 583

spolu s varhanami zpěv koled. P. Baraš a dva synové a p. Mátl.

Letos varhany doprovázely a slovům sboru každý rozumněl. Vše bylo nacvičeno tak, že nebylo třeba varhanami a silnou hrou zakrývat slabě nacvičená místa sboru. A co je důležitější: vše bylo zbožnější a uctivější, i věřící byli spokojeni.

Odpoledne na Hod B. byla pobožnost dětí u jesliček. Kostel se naplnil celý dětmi a rodiči. Program básní a koled byl proveden jako pásmo.

Na sv. Štěpána vypomáhal ve zpovědnici dr. Jan Kopáček, kněz na odp. z Domášova. U sv. přijímání bylo 210 věřících a kostel na ranní mši sv. byl plný. To byla radost!


Sbor ministrantů:

Plachý Petr Riedl Pavel Janšta Jos. Pohl Jiří
Fišer Josef Kořínek Vítězslav Pacek Jos. Vacek Pavel
Křivánek Václav Janšta Fr. Procházka St.Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.