Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 574

Nejvýznačnější a Nejdůstojnější Pán Pan Josef Kupka, ThDr,

nar. 7. května 1862 v Černé Hoře na Mor., ordinován 20. července 1884. Titulárním biskupem Aarahenským (a pom. biskupem v Brně) jmenován 10. dubna 1924, konsekrován na biskupa 7. září 1924, potvrzen od Sv. Otce Pia XI. 18. prosince 1924, ustanoven Apoštolským administrátorem Brněnské diecéze 31. května 1926, řádným biskupem Brněnským ustanoven 22. října 1931 a do svého úřadu uveden slavnostně 8. prosince 1931.

Dne 6. září vizitoval farnost ve Vev. Bítýšce a udílel sv. biřmování.

Následuje český zápis biskupa Vojtěcha Cikrleho 27. května 2003.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.