Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 573

Roku 1908 slavil celý katolický svět 50. kněžské jubileum Svatého Otce Pia X. a zároveň 60. výročí vlády Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.

Dne 11. června 1908 přispěchal do Vev. Bítýšky Nejdůst. biskup Pavel Huyn na generální vizitaci a následujícího dne tu udílel sv. biřmování.

Zápis biskupův ve FK : Viděl jsem při gen. vizitaci

12. června 1908

+ Pavel, biskup.

[Biskup P. Huyn povýšil r. 1916 na arcibiskupa Pražského.]

X .

Nejdůstojnější a Nejjasnější Pán Pan Norbert Jan Klein, ThDr,

nar. 25. října 1866 v Braunseifen (Rýžoviště ?) na Moravě, ordinován 27. července 1890,

na biskupa Brněnského nominován 19. října 1916, potvrzen od Sv. Otce Benedikta XV.

7. prosince 1916, konsekrován 28. ledna 1917, intronizován 11. února 1917.

Roku 1923 byl zvolen Velmistrem Německého Řádu.

Dne 6. května 1924 přispěchal do Vev. Bítýšky na gen. vizitaci a následujícího dne zde udílel sv. biřmování. Zapsal se též do FK.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.