Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 572

Roku 1878 udělil Jeho Veličenstvo císař Pán nejdůst. Panu biskupu Brněnskému Karlu Nöttigovi hodnost tajného rady . Majíce radost nad tímto vyznamenáním, přejeme svému Velepastýři, aby z hodnosti této, kterou v skromnosti své nevidí svou osobu, ale celou diecési poctěnu, po mnohá léta se těšil ku blahu svěřenému mu stádce.

Roku 1880 jeho Excelence nejdůst. pan biskup jmenován Svatou Stolicí asistentem papežského trůnu a římským hrabětem.

[lat.] Gen. vizitaci ve Vev. Bítýšce vykonal 5. července 1878.

Zemřel zbožně v Pánu 14. ledna 1882.

VIII .

[lat.] Nejdůstojnější a Nejjasnější Pán Pan František Sal. Bauer,

nar. 26. ledna 1841 v Hrachovci na Moravě, ordinován 19. července 1863, na biskupa Brněn-ského nominován 30. dubna 1882, potvrzen od Sv. Otce Lva XIII. 3. července 1882, konse-krován 15. srpna 1882, slavnostně uveden 3. září 1882.

Dne 29. května 1893 vykonal ve Vev. Bítýšce gen. vizitaci a dne 27. května 1903 tu konse-kroval nový hlavní oltář a celý farní kostel. – Dne 13. května 1904 byl jmenován arcibis-kupem Olomouckým a potvrzen od papeže Pia X. dne 19. června 1904.

IX .

Nejdůstojnější a Nejjasnější Pán Pan Pavel, hrabě de Huyn,

doktor theologie, filosofie a církev. práva, nar. 17. února 1868 v Brně, ordinován 7. června 1892, na biskupa Brněnského nominován 17. dubna 1904, do své katedrály slavnostně uveden 29. června 1904.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.