Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 571

na biskupa konsekrován 22. ledna 1832, slavnostně intronizován 9. září 1832. –

Generální vizitaci ve Vev. Bítýšce vykonal 27. června 1834. – Zemřel 24. října 1841.

VI .

Nejdůstojnější a Nejjasnější Pán Pan Antonín Arnošt Schaffgotsche, ThDr,

kanovník ctihodné kapituly Olomoucké, konsekrován (jako titulární biskup „pro končiny nevěřících“) dne 31. října 1839, na biskupa Brněnského nominován od Jeho cís. Veličenstva Ferdinanda I. (V.) 15. července 1841, potvrzen od Apošt. Stolce 27. ledna 1842, do úřadu uveden 5. května 1842. – Dne 25. června 1852 vykonal tento Nejdůst. biskup gen. vizitaci ve Veverské Bítýšce. – Zemřel v Brně 31. března 1870.

VII .

Nejdůstojnější a Nejjasnější Pán Pan Karel Nöttig,

nar 23. prosince 1806 v Bělotíně na Moravě, ordinován na kněze 6. srpna 1833, na biskupa Brněnského nominován 17. srpna 1870, potvrzen od Apošt. Stolce 29. listopadu 1870, na biskupa konsekrován 8. ledna 1871, do úřadu slavnostně uveden 22. ledna 1871.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.