Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 570

Při této generální vizitaci byli současně též vizitováni:

- veledůst. Pán Laurenc Brichta, farář v Německých Knínicích,

- důst. Pán Bernard Petzold, lokální kaplan v Lažánkách,

- důst. Pán Josef Špalek, lokální kaplan ve Svatoslavi.

Další gen. vizitaci ve Vev. Bítýšce vykonal tento biskup 6. srpna 1811.

Zemřel 25. května 1816.

IV .

Nejdůstojnější a Nejjasnější Pán Pan Václav Urban, hrabě de Stuffler.

Na biskupa Brněnského nominován 20. listopadu 1816, potvrzen od Apoštolského Stolce 28. července 1817, konsekrován od arcibiskupa Olomouckého 21. září 1817, do katedrálního kostela uveden 28. září 1817. – Generální vizitaci ve Vev. Bítýšce vykonal 28. května 1823. – Zemřel v Brně 24. října 1831.

V .

Nejdůstojnější a Nejjasnější Pán Pan František Antonín Gindl,

pověřený císařský rada pro věci církevní ve Vídni, infulovaný opat u sv. Egidia, atd.. Na biskupa Brněnského nominován od Jeho Cís. Veličenstva Františka I. dne 16. listopadu 1831


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.