Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 569

kapitulní kanovník při metropolitním kostele v Salzburgu, dosavadní (tit.) biskup Lavantský.

Na biskupa Brněnského nominován od Nejvznešenějšího císaře Františka II. 13. června 1800, potvrzen od Apoštol. Stolce 11. srpna 1800 a uveden do katedrál. kostela 11. listopadu 1800.

Dne 6. srpna 1804 vykonal ve Vev. Bítýšce generální vizitaci, při které jej tehdejší farář Jan Ant. Friedl přednesl před shromážděnými farníky tento

Proslov

Nejvýznačnější Kníže, Nejdůstojnější a milovaný náš Představený! Dlouho očekávaný den nám dnes zazářil, když jsi k nám ve své otcovské lásce zavítal a tak zahrnuješ mne a všechny obyvatele našeho městečka bohatým zdrojem požehnání. Tento památný den bude zapsán navždy zlatým písmem v našich srdcích; vidíš před sebou ovečky, které jsi mně na čas svěřil, abych je, podle vzoru sv. Bernarda, slovem, modlitbami, svatými svátostmi i osobním příkladem učil kráčet cestou Božích přikázání tak, aby si dokázali zasloužit věčnou blaženost.

Nejvyšší Pastýři!

Hle, v duchu pokory tu všichni poklekáme a nežádáme tebe nic víc než Boží požehnání. Požehnej tedy mně a svému stádci a budeme spaseni; jeden každý z nás, obdrževše Tvoje spasitelné požehnání, se budeme z hloubi zbožných srdcí za Tebe modlit a k Bohu neustále volat: Spasiž Služebníka svého Vincence Josefa !


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.