Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 568

Zemřel v Kuřimi dne 30. října 1786, při vykonávání svého biskupského úřadu; pohřben v Brně dne 2. listopadu 1786, jako první na novém hřbitově, založeném naproti Novému náměstí.

II .

Nejdůstojnější, Nejjasnější a Nejvýznačnější Pán Pan Jan Křtitel Lachenbauer,

skutečný tajný rada Jeho cís. král. Apoštolského Veličenstva.

Na biskupa Brněnského nominován od Nejvznešenějšího císaře Josefa II. dne 11. listopadu 1786, potvrzen od Apoštolského Stolce dne 29. ledna 1787, konsekrován ve Vídni 22. dubna 1787, do svého katedrálního kostela uveden 27. května 1787. Zemřel v Brně 22. února 1799.

III .

Nejdůstojnější, Nejjasnější a Nejvýznačnější Pán Pan Vincenc Josef, říšský kníže ze slavného starobylého rodu Schrattenbachů,


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.