Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 567

Posloupnost biskupů .

Přesvatý Otec Pius VI. na žádost Jejího císařského královského

Veličenstva Marie Terezie a ze své apoštolské pravomoci

zřídil v Brně, v markrabství Moravském, nové biskupské sídlo

a královský kostel Brněnský na hoře sv. Petra,

dosud kolegiátní, povýšil na katedrální,

dne 5. prosince roku Vtělení Páně

sedmnáctistého sedmdesátého sedmého,

a potom následovali

B I S K U P O V É :

I .

Nejdůstojnější, Nejjasnější a Nejvýznačnější Pán Pan Matěj František hrabě Chorinský, baron de Ledske, skutečný tajný rada Jeho císař. král. Apoštolského Veličenstva, kanovník metropolitního kostela Olomouckého. Biskupem Brněnským nominován od Nejvznešenější císařovny Marie Terezie dne 17. května 1777, potvrzen od Apoštolského stolce 15. prosince 1777, do svého katedrálního kostela slavnostně uveden 22. února 1778.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.