Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 487

byly převedeny na krajská hejtmanství. Tak vznikla značná újma i zdejším farářům, kteří po-bírali od zdejšího Bratrstva 6 zlatých ročně [~7 tis. Kč] za odsloužené mše sv. 2x v měsíci a o svátku P. Marie Růžencové.

Roku 1784, za vlády císaře Josefa II., byly na Moravě zrušeny tyto další kláštery:

1. Premonstrátů v Zábrdovicích u Brna

2. Premonstrátů v Louce u Znojma

3. Premonstrátů v Hradisku u Olomouce

4. Augustiniánů-kanovníků v Olomouci

5. Augustiniánů-kanovníků ve Šternberku

6. Augustiniánů-kanovníků ve Fulneku

7. Cisterciáků na Velehradě

8. Cisterciáků u Žďáru nad Sázavou

9. Augustiniánů-poustevníků v Jevíčku

- Dominikánů v Brně, Boskovicích, Jihlavě a Šumperku; - Paulánů v Brtnici a na Vranově u Brna; - Paulinů v Mor. Krumlově; - Servitů v Jaroměřicích n. Rok. a Veselí nad Mor.; - Trinitářů v Holešově a Lascharii(?); - Minoritů v Olomouci; - Františkánů v Brně, Kroměříži a Olomouci; - Kapucínů v Kyjově, Jihlavě, Náměšti, Mikulově, Prostějově a Vyškově - - -

[Zápisy v této kapitole nedokončeny, asi proto, že kronikář a zasloužilý farář Tomáš Frant. Kubelka již 4. února 1784 zemřel.]


Překlad: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.