Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 485

sloužil v obnoveném farním kostele ve Veverské Bítýšce [po celk. přestavbě v letech 1773-1782 – viz Topografie Wolnyho] první ranní mši sv. veledůstojný a význačný dp. Tomáš František Kubečka, tehdy již devátým rokem zdejší farář, který všechna tato léta věnoval, s velkým úsilím a protivenstvími a nesnázemi, celkové přestavbě kostela. – Slavnou mši (hrubou) celebroval pak nadmíru učený, význačný a věhlasný důst. pán Josef Friedrich Troppe, farář kuřimský, doktor theologie a auditor brněnské konsistoře. Asistovali mu vdp. Frant. Beigl, farář deblínský a dp. Jan Friedl, kooperátor veverskobítešský, který také v obno-veném kostele přednesl dojemné slavnostní kázání početným shromážděným věřícím. – Bůh budiž požehnán za všechno! – Mezi čestnými hosty byli: Tomáš Kuchinka, již 32 let zdejší občan; František Valentin, (celo)láník a zdejší občan; Josef Wencelides, láník a zdejší občan; Josef Horníček, pokladník Bratrstva sv. Růžence a zdejší občan, a Jiří Wařečka, ředitel kůru, rodák z Bučovic.

Roku 1782, za vlády císaře Josefa II., byly ve všech jeho dědičných zemích zrušeny mužské a ženské kláštery, ve kterých byl pěstován rozjímavý život, a to jmenovitě:

1. Kartuziánů v Olomouci, zvaný Údolí Josafat,

2. Kartuziánů v Brně, zvaný Královo Pole,

3. Cisterciaček na Starém Brně, zvaný Salla Mariae,

4. Cisterciaček v Tišnově, zvaný Porta Coeli,

5. Dominikánek na Starém Brně u sv. Anny,

6. Dominikánek v Olomouci u sv. Kateřiny,

7. Řeholnic sv. Kláry v Olomouci,


Překlad: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.