Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 484

před mlýnem a vyhořela všechna stavení na náměstí s obou stran až k hornímu mlýnu a až k řece a s druhé strany až k domkářům a poslednímu domu naproti hradu, včetně školy a dal-ších domů, až po dolní mlýn. – Dravý oheň postupoval tak rychle, že lidé stačili ze svých domů zachránit jen máloco, a protože vyhořely i stodoly, plné sklizeného obilí, dolehla na všechny zdejší sedláky nesmírná nouze. Celkem tehdy vyhořelo na 60 usedlostí.

Tuto nouzi pak navýšila ještě neúroda v následujících letech a z toho plynoucí drahota, tak-že v letech 1770, 1771 a 1772 stála měřice pšenice [~60 kg] 4 zlaté 30 krejcarů [~5500 Kč – víc než 10-násobek obvyklé ceny]; žito stálo 4 zl. 15 krej., ječmen 3 zl., oves 1 zl. 36 krejcarů.

Po této drahotě a hladovění následovala velká nemocnost, na Moravě i v Čechách a Itálii. Ve zdejší farnosti zaopatřoval můj kaplan Tomáš Frant. Kubečka [pozdější farář] od 1.ledna do 9. května 1773 celkem 565 těžce nemocných, kromě těch, které jsem zaopatřoval já sám. Ta nemoc byla tak nakažlivá, že onen chvályhodný kaplan Tomáš Frant. Kubečka dne 9. květ-na onemocněl také, trpěl velkými bolestmi, byl zaopatřen všemi sv. svátostmi a málem ze-mřel, podobně jako zemřelo tehdy přemnoho kněží ve své službě duším farníků. – Tu nemoc nazývali lékaři „chytrou, či záludnou horečkou“; nicméně nakonec dobrotivý Bůh přece jen toto zlo a pohromu od nás odvrátil.

Roku 1778, dne 23. června uhodil blesk do kaple Nejblahoslavenější Panny Marie poblíž Vev. Bítýšky a celou věžičku i s většinou krytiny daleko rozmetal.

Roku 1782, dne 6. října, o svátku Sv. Růžence [P.Marie Růžencové]


Překlad: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.