Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 483

s Tříkrálovou vodou pod hradem veveřským na dolní zahradě panský v nevyslovitelným nánosu rozličného dřeva neřádu, kdežto hromada v několika nedělích nemohla rozebrána a odklizena býti, bez všeho porušení, jak krucifix, tak taky tu flaši našel a zpátkem dostal.

Což všemu lidu k nemalému podivení bylo, že i ta sklená flaše takovou dalekost mezi kamením a dřevem bez porušení donešena byla a ani v rozbírání a rozhazování toho dříví a kamení k žádnému porušení nepřišla. Z čehož za všecko buď Bohu věčná chvála každým časem od nás vzdávána. Amen.

Dne 21. dubna 1761 on Bernard Haslinger růženec ten, který na sobě měl, jak vějš ozná-meno, pro věčnau památku slavnému Arcibratrstvu obětoval a daroval, když totižto byl ve veliké nemoci postaven.

- - - - - - -

[ Následuje překlad textů psaných v latině.]

Roku 1733 vypukl požár u Lukáše Valentina na t. zv. Benitkách. Vyhořelo tehdy celé náměstí, včetně školy. Hořet začala i střecha fary, ale díky Bohu, byl oheň včasným zásahem hasičů uhašen. Stodola s částí obilí však shořela celá. Ta stodola stála tenkrát při cestě až za městečkem a nová potom byla postavena u farních stavení.

Roku 1766, dne 28. ledna, vyhořelo v nové ulici u spodního mlýna pět stavení a u šestého shořela střecha. Kupodivu, kříž, postavený naproti jednomu z těch domů, zůstal i uprostřed plamenů neporušený, včetně korpusu.

Roku 1769, v předvečer svátku sv.apoštolů Šimona a Judy (28.X.) kolem 9. hodiny večer, vypukl oheň v domě Antonína Ondrouška


Překlad: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.