Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 480

domů na tak řečené Dlauhé ulici za sklepem obecním, nad sáh, ano nad toho nejvyššího muže ve vodě, stále zatopeno bylo, tak jak na ráno na rathause a jiných domích znamení se spatřo-valo. A ta voda, poněvadž z velkých rybníkův pocházela, nesnesitelný smrad od bahna ze sebe vydávala. S tím za mnoho tisíc škod při zdejším městečku nadělala, místy roli z gruntu pobrala, zahrady, lauky takovým kamením a štěrkem zanesla, tak že nikdy více laukama, jakož taky pastviska, na půl míle zdéli, pastviskama býti moci nebudau, kteraužto škodu od hlavního královského auřadu krajského dobře nařízená komissí, zdraví považujíce, správu toho všeho pod svým dobrým svědomím a vlastním podepsáním s přitisknutýma pečetí od sebe vysoce opačenému královskému auřadu kraje brněnskému učinila a odevzdala, vypisu-jíce: Že jedním slovem taková škoda v tomž městečku našem Veverské Bítýšce jest a se spatřuje, která ani vypsána, ani dosti ošacována býti nemůže, a podle jejich svědomího uznání mnohem větší škoda se vynachází, než aby celé městečko dvakrát vyhořelo a prachem padlo.

Při tom všem tak hrozným a strašlivém neštěstí toho obzvláštní opatrování a ochrana Nejsvětější Rodičky Boží Přeblahoslavené Panny Marie, Královny veleslavného Arcibratrstva zdejšího veveřsko-bítýšského Svatého růžence při nás všech byla, tak že žádný z nás v tý potopě nezahynul, ačkoliv lidé velmi starostně buď na


Překlad: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.