Sobota 13.07.2024, sv. Jindřich, Markéta
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 477

Z koní, krav a ovcí, pokud se je nepodařilo zavčas odvést na 4 – 5 míle [30-40 km] daleko směrem k Uhrám, nezbylo nic; všechen ten dobytek byl, stádo po stádu, odváděn do nepřá-telského ležení. Při tomto nevídaném a neslýchaném rabování byla vybita i všechna drůbež v naší i okolních farnostech, takže tam, kde jí bývaly na tisíce, zbyla jen sem tam nějaká husička, kačena či slípka, takže není k sehnání ani holoubátko či kuřátko, snad jen nějaké vajíčko, navíc tuze drahé. – K dovršení všeho ti Prusové neušetřili ani včelínů a vyplenili je a poničili, aby zdejší obyvatele zcela zubožili.

Když se veledůstojný pan děkan vrátil, dozvěděl jsem se od něho, že v okolí, jmenovitě v Lomnici, mysleli, že jsem zamordovaný; avšak, díky nekonečné Boží ochraně, jsem nepřišel ani o vlásek na své hlavě; jen jsem po tom soužení trpěl pět dní horečkou, kterou zřejmě zavinilo ono vyhrožování.

Zamýšlel jsem v tomto týdnu navštívit příbuzné ve svém rodišti; ale náš nejvznešenější knížecí biskup se po pobytu v Trenčanských (termálních) lázních vrátil již do Kroměříže a můj vdp. děkan se hodlá k němu vydat. A tak se snažím alespoň honem sepsat a poslat toto psaní, ve kterém zdaleka nejsem schopen vypsat, co vám budu vyprávět.

Zatím se poroučím do vaší přízně a modliteb a zůstávám –

urozenému panu kapitánovi a jeho paní i všem úředníkům panství,

především pak nadmíru důstojnému, vznešenému a význačnému panu faráři a svému příznivci

hluboce oddaný nejponíženější služebník -

Jakub Karel Maliř, v.r.

V Kralicích dne 31. července 1758.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.