Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 475

O vpádech pruského vojska.

Roku 1742 , dne 11. února, sem přitáhl oddíl pruského vojska, které se ale k občanům našeho městečka příliš nepřátelsky nechovalo; po několik dalších dnů pak tudy procházelo mnoho tisíc vojáků i se svým králem, směrem k Bíteši.

Roku 1742, dne 25. března, přitáhlo vojsko saské a úplně narušilo velikonoční svátky, takže jsem vůbec nemohl vykonávat obřady Svatého týdne, ba ani posvátného Třídenní (od Zel. čtvrtku); nemohl být ani vystrojen Boží Hrob a posvěcena Křestní voda a odsloužena slavnost Neděle Zmrtvýchvstání. – Během dvou týdnů někteří ti saští vojáci odcházeli a další přichá-zeli a nakonec tu zbyli jenom jejich nemocní, ze kterých tu 27 v několika málo dnech potom zemřelo. Byli pochováváni v zahradách při silnici a několik z nich u kříže před domem ranhojiče u velkého mostu. – Po jejich odchodu onemocněli mnozí zdejší občané nemocí, kterou se nakazili od těch nemocných vojáků a během několika měsíců jich na stopadesát zemřelo.

Roku 1747 přišla velká povodeň [vylíčena na straně 478n FK].

Roku 1758 – vpád Prusů až k Olomouci vyvolal na Moravě velké zděšení a způsobil velké škody a utrpení farářům i obyvatelstvu, jak o tom svědčí i dopis zdejšího rodáka Jakuba Maliře, t.č. kaplana kralického, nynějšímu zdejšímu faráři Václavu Jos. Wolffovi, který tu, v doslovném znění, opisuji:

Pochválen buď Ježíš Kristus !

Nadmíru důstojný, vznešený a význačný pane faráři a převzácný můj příznivče !

Tu nepřátelskou pohromu pruskou, která tu začala dne 5. května o 2. hodině odpoledne,


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.