Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 470

Mnohé je možno se dozvědět také od význačného děkana lomnického vdp. Jiřího Wetzurka a jeho kaplana v Čebíně, pod jejichž pravomoc tato posvátná lokalita přináleží.

Vše shora uvedené je opsáno z pojednání, které vlastnoručně sepsal pro potomky zdejší farář vdp. Valentin Jestřabský, rodák z Mor. Ostravy, muž příkladného apoštolského života, který tu zemřel, po 52 letech svého působení (1567-1719), jako kněz-jubilár, dne 26. listopadu 1719, více než osmdesátiletý. a proto je to hodno naprosté důvěry.

Roku 1764 se náhle uzdravila Anna Dorothea Walentini, choť důstojníka slavného němec-kého pluku Hildburghausenského, poté, co se na tomto místě odřekla luterství a přijala víru katolickou, hledajíc v této kapli Sv. Kříže pomoc od svých horečnatých nemocí.

Toto dosvědčuji na svou kněžskou čest, já, Václav Josef Wolff, v.r.,farář veverskobítešský.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 11.02.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.