Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 469

7. Jan Nowotný, purkrabí hradu Veveří, po zločinu roku 1691 na něm spáchaném, byl i se svou manželkou těžce nemocný a trpěl neustálými bolestmi. Dal za sebe v této kapli sloužit mši sv. a po ní prohlásil, že on, ani jeho manželka, necítí vůbec žádné bolesti, jen nedokážou sami vstát; nicméně, na druhý den se ty bolesti zase vrátily.

8. Léta Páně 1705 se náhle uzdravil, již z téměř agónie, urozený a Nejjasnější pán De Hoffern, správce královské pokladny na Moravě, poté, co učinil zbožný odkaz této kapli.

9. Slyšel jsem též, že urozený Jiří Pička, otec zmíněného (4) Jiřího Pičky, již zemřelý, za-slechl o svátku Sv. Kříže v této kapli zpěv andělů.

10. Vyprávěl mi také Lukáš Hájek, sedlák z Rozdrojovic, že když kteréhosi roku o svátku Narození Páně přišel k této kapli, uviděl, že je sice zavřená, ale slyšel odtud, jak se tam slouží přeslavné bohoslužby s přelíbezným zpěvem, za doprovodu trub a tympánů, takže úžasem padl na zem a nedokázal vstát, dokud ta slavnost uvnitř neskončila.

Toto jsem vybral a sepsal, aby se uchovalo v paměti, a vynechal to méně významné, na př. o vdp. Janu Jakubovi Ježkovi, faráři střelickém, o své příbuzné Juditě, o panu Janu Jiřím Stigl-meyrovi, veliteli posádky na Veveří, o jisté panně z Brna, která se po zbožném příslibu této kapli uzdravila z padoucí nemoci, a o jistém Matouši Kozlovi.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 11.02.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.