Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 467

II. O umístění kaple a starobylém dubu.

Kaple stojí na příhodném místě, obklopená lesem, takže se tam každému zajisté zalíbí, a ještě dřív, než tu posvátnou kapli zahlédne, je prodchnut jakousi blahou nadějí a hlubokou zbožností. Při východní straně kaple stojí letitý dub, o kterém je známo, že s něho odkapávala zvláštní rudá tekutina, podobná krvi, kterou jsem i já od roku 1667 několikrát zpozoroval; v těchto letech však už kapat přestala. Pod tímto dubem bývala kdysi malá zahrádka s pros-tou ohrádkou, aby ji děti nepošlapaly, kde se modlívali poutníci, a i když později zcela zanikla, slyšel jsem o tom vyprávět různé podivuhodnosti. Roku 1687 jsem dal tu ohrádku opravit. Proč bylo to místo chováno odpradávna v úctě, jsem nevypátral; soudím, že tam došlo asi k nějakému zjevení.

III. Zázračná vyslyšení modliteb a uzdravení.

1. Na tomto místě údajně dochází spolehlivě k uzdravení především od horečky, pokud sem ti nemocní připutují nebo pro kapli něco zaslíbí, o čemž bych mohl uvést několik příkladů.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 11.02.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.