Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 466

Až po několika týdnech si vyšel jeden vesničan na tento kopec a tam všechno to připravené dřevo a stavební materiál uviděl a honem to všem ve vesnici oznámil. I oni pak ty trámy a vše ostatní poznali a tak pochopili, že si Bůh přeje, aby tu kapli zbudovali právě na tomto místě.

Tak mně to roku 1682, když jsem pátral po původu kaple, vyprávěli staří občané z Chudčic, kteří to zase slyšeli od svých předků. Od onoho roku 1682 nabývala totiž kaple na věhlasu. Stáří kaple jsem si však nemohl nijak jinak ověřit, protože jsem o ní nenašel žádné písemné zprávy, kromě několika nápisů od návštěvníků na starém hlavním oltáři (který je nyní pře-místěn na pravou stranu kaple); na př. že: roku 1542 sem připutoval Jan Trnka Brodensis a roku 1553 tu byl jistý Albertus Lobezius s Annou, při své návštěvě Bítýšky. – Na nynějším hlavním oltáři je osazen kámen z bílého mramoru, do kterého je ve třech řádcích vyryto staro-bylými písmeny: ANNO DOMINI MCCCCLI [1451]- BOHUSLAUS DE LOMNITZ – třetí řádku jsem již nerozluštil.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 11.02.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.