Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 463

Zásluhy a ctnosti uvedeného Pana hraběte Prospera ze Sintzendorff není možno vůbec perem vylíčit; jeho povznášející bohabojnost, dobrosrdečnost a neobyčejnou lidumilnost vůči chudým. Obzvlášť si oblíbil veškeré duchovenstvo, které všemožně podporoval a ctil. – K nesmírnému žalu ubohých svých poddaných a početných duchovních byl předčasně postižen zhoubnou nemocí, a tak odevzdal duši svému Tvůrci dne 9. února 1756 a s mnohými slzami pohřben u Otců Kapucínů.

Po smrti Jeho Excelence uroz. Pána Pana hraběte Prospera ze Sintzendorff přešlo Veveří, jakožto majorátní panství, na uroz. Pána Pana Václava, hraběte ze Sintzendorff a Thannhau-sen, cís. král. dědičného komořího, purkrabího na Rheineg, svob. pána na Ernsbrunn, držitele panství Element, Stronsdorff, Schaderlehe, Stainabrunn, Streitedorff, Woxing, Haagenberg, Mühlstätten, Stinkenbrunn, Wentzersdorff, Entzersdorff, Langenthall, Mariafehls, Trpist, Trübl, Kotzenitz, Veveří a Říčany, dědičného číšníka v Rakousích, skutečného komořího Jeho cís. král. Apoštolského Veličenstva, atd.;


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.