Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 462

Po vymření Nejjasnějšího Domu [rodu] Teyfenbachů následoval Nejjasnější starobylý rod hrabat De Collalto a po jejich vymření převzal Veverské a Říčanské panství Nejjasnější starobylý hraběcí rod Sintzendorffů.

Roku 1709 se stal držitelem panství Veveří a Říčany Nejjasnější Pán Pan Václav Weidkard ze Sintzendorff, pán na Tribl, Trpist, Kotzenitz, atd.. Manželkou tohoto veleslavného Pána je Nejjasnější Paní Isabella, roz. z Fürstenbergu.

Roku 1710, dne 10. května uhodil blesk do makovice zámecké věže na Veveří a pamětní zápisy, uložené tam již od časů Templářů, shořely v okamžiku na popel.

Roku 1722 se stal držitelem panství Veveří a Říčany vysoceurozený Pán Pan hrabě Prosper ze Sintzendorff, dědičný Komoří Svaté Říše Římské, purkrabí na Rheineg, svob. pán na Ernsbrunn, držitel panství Triebl, Trpist, Kotzenitz, Veveří a Říčany, tajný rada Jeho cís. král. Katol. Veličenstva a hlavní cís. král. komisař v zem. sněmu v markrabství moravském.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.