Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 459

Městečku – aby se mohlo snáze a rychleji zotavit a vzchopit – udělili tuto císařskou a královskou milost a milostivě dovolili, kromě dosavadních každoročních jarmarků, konat ještě další, a to o prvním pondělí po svátku sv. Šimona a Judy; když jsme milostivě naznali oprávněnost této pokorné žádosti a milostivě uvážili dlouhodobé věrné a užitečné služby, které onen Tieffenbach Nám a Našemu slavnému Arcidomu Rakouskému prokazoval, i nesmírnou pohromu a bídu, které postihly zmíněné městečko Bítýšku kvůli dlouho trvajícímu válečnému nepokoji; zvláště pak posoudivše, že kladné vyřízení uvedené žádosti nikterak neuškodí okolním městům, městečkům a lokalitám a na druhé straně může zmíněnému městečku Bítýšce přinést značný užitek a vůbec přispět k rozvoji obchodu, což My všemožně podporujeme.

Poté, co jsme ve své císařské a královské milosti toto povolili, t.j. pro zmiňované městečko Bítýšku, kromě dosavadních trhů, ještě další jarmark v pondělí po sv. Šimonu a Judovi, souhlasíme také, aby se konal i nadále veřejný trh dobytčí a koňský o předcházející sobotě.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.