Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 458

Nicméně, způsobilo městečku Vev. Bítýšce a celému okolí obrovské škody, jak je to zřejmé z opisu listiny o uděleném královském privilegiu:

My, Ferdinand Třetí, z Boží milosti zvolený Římský císař a vždy Rozmnožitel Říše, král v Německu, Uhrách, Čechách, Dalmácii, Chorvatsku a Slovinsku, Arcivévoda v Rakousích, markrabě na Moravě, vévoda Lucemburský a Slezský, a markrabě v Lužici, vyhlašujeme veřejně touto listinou s obecnou platností:

Poté, co vysoceurozený náš milý věrný Rudolf, svob. pán z Tieffenbach na Mayerhoffen, Drnholci, Zisserdorff, Dürnkrut, Ebenthal, Höfflein a Rumburg, Rytíř Zlatého Rouna a Náš tajný rada, komoří, polní maršálek a vrchní zemský zbrojmistr, Nás poníženě uvědomil o tom, jak nepřítel m. j. hrozně zpustošil městečko Bítýšku, přináležející k jeho panství Veveří v Našem dědičném markrabství Moravském, a zároveň Nás pokorně požádal, abychom tomuto zmíněnému jeho


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.