Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 457

Překážky zachováni a zůstaveni byli a toho aby svobodně užívali, oni i Potomci jejich na věčnost. Tomu na potvrzení a lepší Pevnost ráčili jsme Majestát [pečeť] naše Královské k tomuto Listu rozkázati přivěsiti. Jenž jest dán a psán na Budíně ten Pondělí po Svatém Ondřeji Apoštolu Božím, Léta od Porodu Panenského tisíce pětistého dvacátého jednoho, králování našich Uherského a Českého šestého Léta.

Z opisu této listiny je zřejmé, že když už v té době jsou v městečku Vev. Bítýšce uváděny výslovně dva mlýny (Horní a Dolní), byly z nich zřejmě též odváděny farářovi příslušná desátková kuřata a máslo.

Roku 1614 byl Pánem na Veveří a Říčanech Vysoce Urozený Zikmund Tiefenbach a Paní jeho Manželka Vysoce Urozená Paní Bohunka, rozená ze Žerotína a Náměšti.

Roku 1617 Dům v Říčanech po neboštíkovi Janovi Žáčkovi prodán jest Mil. Vrchnosti za osm set rýnských [~2,2 mil. Kč].

Roku 1633 V Bítýšce Pan Martin Finis zeman na domě (který) Panský sluje. Ten dům Pan Michael Purkhart, Hejtman na Veveří, koupil, pozůstalá po něm vdova Anna (jej) prodala Mil. Vrchnosti.

Roku 1638 rozmohlo se tu pikartské bludařství. Jako Misionáři tu působili Jezuité Strachonius a Rochus z brněnské koleje.

Roku 1643 a 1645 se pokoušelo mocné švédské vojsko zámek Veveří dobýt, ale kvůli statečnému odporu obležených muselo odtud odtáhnout s nepořízenou.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.