Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 455

známo činíme tímto Listem všem vůbec, kdož jej uzří a čtíce slyšeti budau, že jsme prošení od Urozeného Zigmunda z Ludenic a na Veveří, věrného našeho milého, abychom tomu Městečku jeho Bítýška Veverská Řečenému milostivě nadati ráčili, tak aby dva Jarmarky výroční v tomž Městečku jeho bývali; jeden na den Svatého Filipa a Jakuba a druhej na den Svatého Jakuba; trh taky každej tejden jednau aby býval, totiž každau středu. My, nakloněni jsauc snažným prosbám svrchu psaného Zigmunda, znamenajíc Služby jeho věrné a pilné, kteréž Nám činil a činiti nepřestává, tak že se jest nyní nákladně a dostatečně mimo jiných Nám na pomoc proti Turkům, Nepřátelům Našim vypravil a jinými hodnými službami se ukázal a ukazuje, Ráčili jsme Mocí Královskou i jakožto Markrabě Moravský s dobrým rozmyslem a předešlau Radau věrných našich milých svrchu psanýmu Městečku jeho milostivě nadati a tímto Listem nadáváme, aby totiž v něm Jarmark bývati mohl a býval dvakrát do roku; jeden totiž na den Svatých Filipa a Jakuba a druhý na den Svatého Jakuba, taky trh každý týden jeden totiž v Středu aby bývati mohl a býval a na těch svrchu psanejch Jarmarcích bylo prodáváno a kupováno všecko a všelijaké věci, jakož se jenom jmenují,


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.