Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 454

[překlad latin. textu]

Poznámka:

V archivu Pernštejnů se můžeme k roku 580 dočíst, že tehdy přišel z Braniborska Jošt Wilibald a sídlil se svým dvorem na hradě Veveří jako markrabě Moravský; nicméně Komenský i Hossman toto odmítají jako pouhé báje, protože onoho roku 580 byla Morava samostatným královstvím s vlastními králi. Komenský pak soudí, že pokud zde kol. roku 580 nějaký hrad vůbec byl, byl jenom dřevěný a nazýval se jinak a později stářím zchátral nebo byl zcela zpustošen nájezdy

[pokrač. překlad němec. textu]

Roku 1521 vymohl Zikmund z Ludenic, pán na Veveří, pro obyvatele městečka Veverské Bítýšky od Ludvíka [Jagelonského], z Boží milosti krále v Uhrách, Čechách, Dalmácii a Chorvatsku, markraběte na Moravě a v Lucembursku, vévody ve Slezsku a markraběte v Lu-žici, toto privilegium:

[přepis staročeského textu:]

My Ludvík, z Boží milosti Uherský, Český, Dalmatský, Chorvatský Král, Markrabí Morav-ský a Lucemburský a Slezské Kníže a Lužický Markrabí


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.