Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 453

učinili na kacířské vojsko zdařilý výpad, při kterém jich na 7000 porubali a po tříhodinovém boji ostatní zahnali na útěk, a tak královské město Brno uchránili před hrozící pohromou. Potom odtáhli Táborité do Rakous a Sirotci se vraceli do Čech přes Vysočinu kolem hradu Veveří, protože se doslechli, že je tam ukrytý velký poklad a zásoba zbraní a válečné výstroje.

Potom s několika tisíci muži zámek Veveří usilovně dobývali a vrhali na něj zápalné šípy a koule. Sám markrabě Albrecht, vévoda Rakouský, který zámek zavčas obsadil silnou posádkou, kladl těm kacířům takový odpor, že museli nakonec s nemalými ztrátami odtáhnout s nepořízenou. (Viz: Archiv Pernštejnů k r. 1428; Pešina v „Mars Moravský“, kniha 5., kap. 2; Ctibor Drnovský [současník a poradce markraběte Albrechta] v „Memorabilia Moraviae“ k roku 1428).


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.