Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 452

Jošt dal pak vůdce loupežníků Přibika Batelovského a víc než 40 jeho tovaryšů, z nichž někteří byli urozeného původu, na dubech před zámkem oběsit. Zmíněný Přibik byl též důvěrným přítelem a spojencem Hynka Suchého Čerta a Jana Sokola, kteří se dopouštěli hrůzných loupeží a vražd. Jejich hrady, ze kterých vyráželi na loupeže, jim zmíněný markrabě Jošt roku 1405 rovněž odňal.

Když roku 1427 kacířští husitští Táborité a Sirotci, pod osobním velením Prokopa Velikého, s mnohatisícovým vojskem oblehli královské město Brno, tehdy Georgius Crugerius řízením Božím zavčas odhalil zamýšlenou zradu některých kacířských brněnských měšťanů. Potom věrní brněnští měšťané tajnou brankou při bráně Tišnovské či Dřevěné (nyní Veselé)


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.