Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 449

uvědomil o zrušení Řádu Templářů Římského císaře a ostatní říšská knížata, neprobíhala jinde ta likvidace Řádu tak rychle jako ve Francii (kde byla provedena během několika hodin), především proto, že ostatní Templáři, díky své výtečné zpravodajské službě, se vše zavčas dozvěděli a měli čas provést příslušná opatření. Mnozí z nich zaměnili červený templářský kříž za bílý a vstoupili do Řádu Johanitů, někteří se vydali do ciziny mimo dosah papežské moci nebo se někam ukryli a nemálo z nich dočasně oželelo svoje hrady, zámky, kláštery, bohatství a moc a nabídli své služby různým světským knížatům, spokojivše se se zachováním holého života.

Nicméně, v tomto roce 1311 přišly v německých zemích o život údajně tisíce a tisíce Templářů, jejich pokladů se zmocnila světská vrchnost, a tak byl tento mocný Řád úplně vykořeněn. – Zda byl tento Řád opravdu tak zločinný či nikoliv, na to se názory dějepisců různí a napsalo se toho o tom opravdu dost.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.