Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 448

poslední Velmistr Templářů, který byl pak roku 1311 zaživa upálen na hranici. Osobně se dostavil r. 1304 na řádový sněm na hradě Veveří proto, že chtěl provést vizitaci moravské provincie a zavést některá důležitá opatření.

Když tedy L. P. 1311 římský papež Klement V., na nátlak francouzského krále Filipa IV., na koncilu ve Vienne Řád Templářů (kvůli údajným hrubým prohřeškům a pohoršlivému způsobu života některých jeho členů) zrušil, začal ihned francouzský král - a po něm i jiní mocnáři – Templáře, jejichž moc a bohatství jim byla trnem v oku, masakrovat a jejich majetek a poklady zabavovat. Ale, i když zmíněný papež Klement V.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.