Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 446

Mezitím se zpráva o bojích o Veveří dostala ke sluchu nového českého krále Přemysla III. [správně: Přem. Otakara II.], který hned vyslal k Burianovi z Pernštejna na Veveří urozeného Aleše Holičského s písemným příkazem, aby v souladu s usnesením Moravského zemského sněmu hrad Veveří Templářům neprodleně vydal, jinak bude prohlášen za narušitele pokoje a práva v zemi, bude proti němu zakročeno s královskou mocí a bude zbaven všeho majetku.

Tomuto přísnému královskému nařízení se už musel Burian z Pernštejna podvolit, pokud na sebe nechtěl přivolat králův hněv, a tak roku 1253 přešly zámek a panství Veveří do trvalého vlastnictví Templářů, kteří tam potom sídlili až do roku 1311, kdy byl jejich Řád zrušen.

Když tak Vracen z Pernštejna přišel o zámek a panství Veveří i o všechen svůj majetek na Moravě (a když mezitím znepřátelený král Václav I. zemřel),


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.