Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 444

Ale ani Burian z Pernštejna nezahálel a vyzbrojil zavčas ze svých panství Pernštejn a Náměšť na šest tisíc mužů; z toho na 900 osadil na Veveří, ostatní rozmístil po okolních lesích a všechny přístupové cesty dal zatarasit mohutnými zásekami, příkopy a balvany.

Když pak templářské vojsko, pod velením Bedřicha z Cimburka, velkopřevora Templářů pro Čechy a Moravu, přitáhlo, došlo mezi Veveřím a Říčanami ke krvavé bitvě, která trvala několik hodin; vítězství se přiklánělo střídavě na obě strany a skončila nerozhodně až s příchodem noci.

Druhého dne, 27. června 1253 bylo sjednáno třídenní příměří, aby bylo možno pohřbít mrtvé. Na dohodnutém místě v hustém lese bylo ve třech hlubokých hrobech pohřbeno přes 1700 padlých, mezi kterými bylo i nemálo členů význačných šlechtických rodů. Mezi pohřbenými Templáři byli i jejich velkopřevor Bedřich z Cimburka (Limburgu?), Božek ze Šternberka a Petr z Říčan,


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.