Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 443

celý jejich Řád podal proti Burianovi z Pernštejna žalobu u českého krále Václava Třetího (I.) a jeho nástupce Otakara (II.) a důrazně se domáhal navrácení hradu a panství. Král uvedenou žalobu předal Moravskému zemskému sněmu s příkazem, že vůči tomuto významnému Řádu Templářů nelze strpět žádné bezpráví. Zemský sněm se roku 1252 usnesl, že s ohledem na osobu právoplatného držitele Vracena z Pernštejna, člena Řádu Templářů, je Burian povinen Veveří tomuto Řádu vrátit. Ale on trval na svém, že Templářům zámek nikdy nevydá a že jej bude ze všech sil bránit, s pomocí svých příbuzných, především mocného rodu Žerotínů.

Když Templáři viděli, že po dobrém Veveří nezískají, shromáždili během roku 1253 svoje ozbrojence ze svých sídel Wilburgu, Lukova, Tepence, Černé Hory, Nových Hradů, Jemnice a j., celkem několik tisíc, aby se Veveří zmocnili silou.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.