Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 442

Když Burian z Pernštejna, jakožto prvorozený z rodu Pernštejnů, dostal z Francie zprávu, že jeho mladší bratr Vracen vstoupil do řádu Templářů a odevzdal mu celý svůj majetek, obsadil ihned, jakožto obhájce zájmů rodu Pernštejnů, hrad a zámek Veveří a dosadil tam jako purkrabího Vranika z Obřan a nakázal mu, že za svého pána smí uznávat jedině prvorozeného z rodu Pernštejnů a před Templáři musí Veveří všemožně bránit; když bude třeba, on sám mu přijde na pomoc. Templáři měli v té době na Moravě již více než 20 opevněných sídel, na př. Špilberk, Orlov(ice) u Vyškova, Šternberk, Lukov, Templštejn, Helfenštejn, Limburg a další.

Když se Templáři dozvěděli, že Burian z Pernštejna Veveří obsadil,


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.